Ratowanie miejsc pracy w MPO oraz zabezpieczenie dzieciom specjalistycznych zajęć

Dziś w Urzędzie Miejskim odbyła się konferencja prasowa Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego. Spotkanie poświęcone było zaprezentowaniu projektów uchwał, które będą tematem jutrzejszej sesji Rady Miejskiej zwołanej na wniosek Prezydenta.

Pierwszy projekt dotyczy wyrażenia zgody na zbycie  udziałów w MPO celem znalezienia inwestora strategicznego i zachowania miejsc pracy.

- To bardzo ważna uchwała, która jeśli zostanie podjęta daje możliwość poszukiwania inwestora. I nie chodzi tu jedynie o zbycie udziałów i zmianę własności, ale o znalezienie inwestora strategicznego, który zainwestuje w firmę, dzięki czemu będzie ona mogła nadal funkcjonować. To nie będzie łatwe i nie mamy gwarancji, że taki inwestor się znajdzie, ale trzeba wykorzystać tę drogę. W marcu spotkałem się z pracownikami spółki. Oni oczekują podjęcia konkretnych działań. Wiedzą, że brak działań doprowadza do jednego kierunku. Do likwidacji  – podkreślał Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. Zaznaczył również, że szukanie inwestora nie wstrzymuje planu naprawczego w MPO, który jest właśnie realizowany.

Aktualną sytuację MPO omówił podczas spotkania z dziennikarzami wiceprezydent Janusz Nowak

- 2014 rok MPO zamknęło stratą prawie 1,5 miliona złotych, w tym roku – mimo wprowadzenia programu naprawczego strata może wynieść ok. 1 mln złotych. Na dzisiaj spółka ma kłopoty z bieżącym regulowaniem należności wobec kontrahentów. Firma nie ma również żadnego kapitału zapasowego. Jeżeli nie zostaną podjęte konkretne działania najpóźniej w listopadzie firma przestanie istnieć – podkreślał wiceprezydent.

Drugi projekt uchwały dotyczy tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg. Argumenty za przyjęciem dokumentu zwiększającego o 1 godzinę dziennie dostępności logopedów, psychologów, pedagogów i doradców zawodowych przedstawił Edward Pietrulewicz, Dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki.

- To uchwała prospołeczna. Chcemy zabezpieczyć jak największej ilości dzieci i młodzieży dostępu do specjalistycznych zajęć. Potrzeby w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej z roku na rok wzrastają. Według prognoz w przyszłym roku szkolnym pomocą specjalistów będzie objętych aż 8491 uczniów, czyli o ponad 850 uczniów niż w roku bieżącym. Podjęcie tej uchwały zwiększenie ilości godzin zajęć dodatkowych o prawie 500 tygodniowo – zaznaczył dyrektor.

Podkreślił również, że wyniku wprowadzanych zmian nikt nie straci etatów, wręcz przeciwnie od nowego roku szkolnego samorząd zapewni po pół etatu psychologa w szkołach zawodowych.