Elblążanie wyrażą opinię na temat przyszłości portu morskiego

Elblążanie wyrażą opinię na temat przyszłości portu morskiego

Elblążanie wyrażą opinię na temat przyszłości portu morskiego - Elblążanie wyrażą opinię na temat przyszłości portu morskiego

9 lutego br. podczas sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie potrzeby zasięgnięcia opinii mieszkańców Elbląga, dotyczącej przyszłości portu morskiego w Elblągu. Dziś podczas konferencji prasowej przedstawione zostały zasady przeprowadzenia badania opinii elblążan w tej jakże ważnej kwestii.

 

- Jest to bardzo ważny temat. Jesteśmy w okresie, kiedy ruszają nowe perspektywy finansowe, rozważamy różne propozycje i jestem zdania, że musimy zasięgnąć w tej kwestii opinii mieszkańców. Na sesji powiedziałem, że niezwłocznie, gdy tylko będziemy gotowi, przedstawimy informację i propozycję, jak zamierzamy tę procedurę zasięgnięcia opinii mieszkańców zrealizować. 27 lutego zarządzeniem powołałem zespół do przeprowadzenia badania opinii elblążan w zakresie przyszłości portu morskiego. Przewodniczącym zespołu jest Sekretarz Miasta Pan Artur Zieliński. Zespół ten przygotował już zasady i wytyczne przeprowadzenia badania – mówił podczas konferencji Witold Wróblewski, Prezydent Elbląga.

- Mamy jako zespół dwa zadania - opracowanie zasad i przeprowadzenie badania opinii mieszkańców.  Zorganizujemy badanie w dwóch formach. Pierwsza z nich to ankiety papierowe i elektroniczne. Drugą formułą będzie sondaż telefoniczny przeprowadzony przez wybrany niezależny ośrodek badawczy. Ankieta będzie zawierała jedno pytanie dotyczące przyszłości portu morskiego w Elblągu. Opracowanie formularza ankiety zostanie zlecone niezależnemu ośrodkowi badawczemu. Badanie opinii za pomocą ankiet w wersji papierowej i elektronicznej przeprowadzone zostanie w terminie od 24.04.2023 r. do 07.05.2023 r. W badaniu opinii mogą wziąć udział elblążanie, którzy są pełnoletni i zameldowani na pobyt stały w Elblągu. Każdy mieszkaniec może wziąć udział w badaniu opinii tylko jeden raz – w formie papierowej bądź elektronicznej– podkreślał Artur Zieliński.

Druki ankiet i urny, w których będzie można umieścić papierowe ankiety, będą znajdowały się w następujących miejscach:
a)    Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1:
•        Biuro Podawcze – Budynek A, główne wejście do Urzędu,
•        Departament Spraw Obywatelskich – Budynek B, od strony ul. Kosynierów Gdyńskich,
b)    Ratusz Staromiejski – ul. Stary Rynek 25,
c)    Referat Obsługi Kierowców w Departamencie Spraw Obywatelskich - Plac Dworcowy 4,
d)    CRW Dolinka - ul. Moniuszki 25,
e)    Centra Handlowe w Elblągu (po uzyskaniu zgody zarządzającego obiektem),
f)    w mobilnych urnach, w trakcie miejskich eventów.
Przygotowana będzie również platforma internetowa do głosowania elektronicznego, której adres zostanie udostępniony na stronie internetowej www.elblag.eu

- Chciałbym raz jeszcze podziękować wszystkim radnym za jednogłośność w podjęciu tej uchwały. Wszyscy chcemy oddać głos mieszkańcom, aby wypowiedzieli się na temat zaistniałej sytuacji. Dziękuję również Prezydentowi i urzędnikom za niezwłoczne przystąpienie do realizacji. Czas do przeprowadzenia ankiety, będzie czasem, gdzie w sposób skuteczny przedstawimy problem portu Elbląga i wszystkich zagadnień z tym związanych.  To nasze dobra rodowe i to nie radni powinni sami decydować. Wsparcie mieszkańców będzie ważnym elementem w podjęciu ważnych decyzji – zaznaczył Antoni Czyżyk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu.

Wyniki badania opinii zostaną podane do publicznej wiadomości dnia 30.05.2023 r.

Elblążanie wyrażą opinię na temat przyszłości portu morskiego

Elblążanie wyrażą opinię na temat przyszłości portu morskiego - Elblążanie wyrażą opinię na temat przyszłości portu morskiego