Firma Doraco zaprojektuje i przebuduje nabrzeże na Wyspie Spichrzów

Firma Doraco zaprojektuje i przebuduje nabrzeże na Wyspie Spichrzów

Firma Doraco zaprojektuje i przebuduje nabrzeże na Wyspie Spichrzów - Firma Doraco zaprojektuje i przebuduje nabrzeże na Wyspie Spichrzów

Rozpoczyna się kolejna inwestycja na Wyspie Spichrzów. Prezydent Witold Wróblewski podpisał dziś umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg. Inwestycję zrealizuje firma Doraco. Przedsięwzięcie kosztować będzie 30 379 839,00 zł.

 

Zadanie ma na celu zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miasta. Dotyczy umocnienia i zagospodarowania zachodniego brzegu rzeki Elbląg.  Modernizacja obejmie odcinek nabrzeża od mostu Wysokiego w kierunku fosy miejskiej i mostu Kardynała Wyszyńskiego oraz od mostu Niskiego w stronę OSW Fala. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka”.

- Bardzo się cieszę, że dziś możemy przejść do realizacji tematu, który jest dla nas bardzo ważny – a mianowicie Wyspy Spichrzów. Stare Miasto i program retrowersji jest realizowany, przyszedł czas na konkrety na Wyspie Spichrzów, aby wykorzystać ten obszar pod kątem turystyczno-rekreacyjnym. W ramach konkursu pozyskaliśmy środki, dzięki którym realizowana  jest budowa nowoczesnego biurowca, w ramach programu Fabryka, który otwiera zabudowę tego obszaru. Druga część to wykonanie robót związanych z przebudową nabrzeża. Pozyskaliśmy na ten cel dofinansowanie z Polskiego Ładu w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, w kwocie 26,8 mln zł. Środki własne to ponad 3,5 mln zł. Łączny koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 30,3 mln zł. Gratuluję wykonawcy i życzę sprawnej realizacji zadania – podkreślał Prezydent Witold Wróblewski.

- Cieszymy się, że będziemy częścią tego projektu. To są rzeczy, które robimy na co dzień. Hydrotechnika jest częścią naszego DNA. Od ponad 30 lat specjalizujemy się w tego typu robotach. W Elblągu już pracowaliśmy, teren jest nam znany. Elbląg jest miastem nad wodą i trzeba to wykorzystywać – mówiła Andżelika Cieślowska, prezes Korporacji Budowlanej Doraco.

Inwestycja polegać będzie na przebudowie nabrzeża wraz z wyposażeniem w urządzenia cumownicze, przebudowie pomostów pływających, kanalizacji, budowie oświetlenia, zaopatrzeniu w prąd i wodę i renowacji terenów zielonych. Wykonany zostanie również ciąg pieszo-jezdny oraz budowa parkingu do 200 miejsc postojowych przy ul. Warszawskiej.

Zamówienie będzie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Firma Doraco na wykonanie zadania ma czas do 22 sierpnia 2025 roku, z czego na:
a)    opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 16 miesięcy od daty udzielenia zamówienia,
b)    wykonanie robót budowlanych: 14 miesięcy od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

1)    Zakres I zamówienia – zakres prac projektowych, w tym:
a)    opracowanie dokumentacji projektowej,
b)    dokonanie wszelkich niezbędnych dla realizacji zadania zgód i pozwoleń,
c)    pozyskanie w imieniu Zamawiającego zatwierdzenia dokumentacji przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, Delegatura w Elblągu,
d)    uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę na zakres robót objętych opracowaniem i wymagających pozwolenia na budowę.

2)    Zakres II zamówienia – zakres robót budowlanych, tj. przebudowę  i zagospodarowanie zachodniego nabrzeża wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym:
a)    odcinka nabrzeża cumowniczego wysokiego o długości ok. 160 mb (z oczepem na wysokości +2.10 m) usytuowanego przy Wybrzeżu Gdańskim, przy Moście Dolnym, w tym:

 • przebudowę nabrzeża (roboty hydrotechniczne),
 • wyposażenie nabrzeża w  urządzenia cumownicze i odbojowe.

b)    odcinka nabrzeża cumowniczego niskiego o długości ok. 205 mb (z oczepem na rzędnej +1.60 m), usytuowanego przy Wybrzeżu Gdańskim, pomiędzy Mostem Górnym a  Mostem w ciągu Al. Kard. Wyszyńskiego, w tym:

 •    przebudowę nabrzeża,
 •    układanie nawierzchni,
 •    remont terenów zielonych (trawników),
 •    wyposażenie terenu w oświetlenie,
 •    wyposażenie terenu w oświetlenie architektoniczne,
 •    budowę odwodnienia nabrzeża i kanalizacji deszczowej,
 •    zaopatrzenie w wodę do celów p.poż.,
 •    zaopatrzenie w wodę jednostek pływających,
 •    zaopatrzenie w energię elektryczną jednostek pływających,
 •    wyposażenie w pomosty pływające
 •    wyposażenie w urządzenia cumownicze i odbojowe,
 •    wyposażenie terenu w elementy małej architektury,

c)    odcinka nabrzeża skarpowego o długości ok. 64 mb (z oczepem na rzędnej +0.50 m) usytuowanego przy Wybrzeżu Gdańskim, pomiędzy Mostem Górnym a  Mostem w ciągu Al. Kard. Wyszyńskiego, w tym:

 •     przebudowę nabrzeża,
 •     remont skarpy nabrzeża,
 •     układanie nawierzchni,
 •     remont terenów zielonych (trawników),
 •     wyposażenie terenu w oświetlenie,
 •     wyposażenie terenu w oświetlenie architektoniczne,
 •     wyposażenie w urządzenia cumownicze i odbojowe,
 •     wyposażenie terenu w elementy małej architektury.

oraz:
a)    budowę parkingu do 200 miejsc postojowych przy ul. Warszawskiej, w tym:

 •    budowę układu drogowego wraz z miejscami postojowymi,
 •    budowę chodnika wraz z oznakowanym i oświetlonym przejściem dla pieszych,
 •    remont terenów zielonych (trawników),
 •    wyposażenie terenu w oświetlenie,
 •    wyposażenie terenu w elementy małej architektury.

b)    wykonanie ciągu pieszo-jezdnego od ul. Wybrzeże Gdańskie w kierunku ul. Warszawskiej.

Firma Doraco zaprojektuje i przebuduje nabrzeże na Wyspie Spichrzów

Firma Doraco zaprojektuje i przebuduje nabrzeże na Wyspie Spichrzów - Firma Doraco zaprojektuje i przebuduje nabrzeże na Wyspie Spichrzów

Firma Doraco zaprojektuje i przebuduje nabrzeże na Wyspie Spichrzów

Firma Doraco zaprojektuje i przebuduje nabrzeże na Wyspie Spichrzów - Firma Doraco zaprojektuje i przebuduje nabrzeże na Wyspie Spichrzów

Firma Doraco zaprojektuje i przebuduje nabrzeże na Wyspie Spichrzów

Firma Doraco zaprojektuje i przebuduje nabrzeże na Wyspie Spichrzów - Firma Doraco zaprojektuje i przebuduje nabrzeże na Wyspie Spichrzów

Firma Doraco zaprojektuje i przebuduje nabrzeże na Wyspie Spichrzów

Firma Doraco zaprojektuje i przebuduje nabrzeże na Wyspie Spichrzów - Firma Doraco zaprojektuje i przebuduje nabrzeże na Wyspie Spichrzów

Firma Doraco zaprojektuje i przebuduje nabrzeże na Wyspie Spichrzów

Firma Doraco zaprojektuje i przebuduje nabrzeże na Wyspie Spichrzów - Firma Doraco zaprojektuje i przebuduje nabrzeże na Wyspie Spichrzów