Dobre informacje dla inwestorów. Plan miejscowy zgodny z prawem

 Dobre informacje dla inwestorów. Plan miejscowy zgodny z prawem

Dobre informacje dla inwestorów. Plan miejscowy zgodny z prawem - Dobre informacje dla inwestorów. Plan miejscowy zgodny z prawem

Wojewoda Warmińsko – Mazurski chciał zahamować rozwój centralnej części Elbląga? Na szczęście się to nie udało. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie doręczył właśnie odpis prawomocnego wyroku (IISA/Ol 544/22) z dnia 18.10.2022, mocą którego oddalił skargę Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28.04.2022 roku nr XXIV/726/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Fabryczna – Zachód w Elblągu.  

Obszar objęty ustaleniami planistycznymi znajduje się między Aleją Tysiąclecia i ulicami Fabryczną, Malborską, Czerniakowską i Hetmańską w Elblągu. Obecnie przy Alei Tysiąclecia znajdują się parterowe pawilony usługowe, uważane w czasie ich powstawania w ubiegłym wieku za „tymczasowe”. Plan miejscowy przewiduje w ich miejscu usługowo-mieszkalną pierzeję zabudowy o wysokości od 5 do 9 kondygnacji.

Wojewoda zarzucił, że w dokumencie w sposób niewystarczający ustalono maksymalną wysokość nowej zabudowy. Zarzuty te okazały się bezpodstawne. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał plan za zgodny z prawem. To dobra informacja dla inwestorów. Dzięki decyzji sądu możliwy jest bowiem rozwój centralnej części miasta. Szkoda jedynie, że zaskarżenie przez Wojewodę prawidłowo sporządzonego planu zahamowało na kilka miesięcy  ten proces  i wydłużyło procedurę planistyczną. Jest to szczególnie istotne teraz, kiedy ceny na rynku budowlanym i nieruchomości stale rosną.

Z ustaleniami planu można zapoznać się pod linkiem: https://planowanie.umelblag.pl/?q=node/394

 Dobre informacje dla inwestorów. Plan miejscowy zgodny z prawem

Dobre informacje dla inwestorów. Plan miejscowy zgodny z prawem - Dobre informacje dla inwestorów. Plan miejscowy zgodny z prawem