Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zw. z sytuacją na Ukrainie

Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zw. z sytuacją na Ukrainie

Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zw. z sytuacją na Ukrainie - Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zw. z sytuacją na Ukrainie

W związku z sytuacją na Ukrainie Prezydent Witold Wróblewski zwołał dziś posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wzięli w nim udział: Wiceprezydenci Elbląga – Janusz Nowak i Michał Missan, Sekretarz Miasta Artur Zieliński, Dyrektor Departamentu Zarządzania Kryzysowego Tomasz Świniarski, Dyrektor Departamentu Edukacji Małgorzata Sowicka, dyrektor Elbląskiego Centrum Usług Społecznych Beata Kulesza oraz dyrektor ZBK Jacek Migdalski.

Podczas spotkania omówione zostały możliwości ewentualnego przyjęcia przez elbląski samorząd uchodźców z Ukrainy, którzy mogą szukać w naszym kraju bezpiecznego schronienia. Analizowane były między innymi możliwości zakwaterowania i zaprowiantowania tych osób oraz zapewnienia im w razie konieczności opieki medycznej. Zgodnie z wykazem obiektów przeznaczonych dla cudzoziemców, który ujęty został w Wojewódzkim Planie Zarządzania Kryzysowego, w Elblągu mamy 420 miejsc w czterech salach gimnastycznych przy elbląskich szkołach, które uruchomione mogłyby zostać w pierwszej kolejności do zakwaterowania uchodźców. W obawie, że ilość tych miejsc może być niewystarczająca Prezydent polecił również przygotowanie kolejnych placówek oświatowych, które mogłyby stać się bazą noclegową dla uchodźców oraz zabezpieczenie na ten cel dostępnych lokali z zasobu komunalnego.