Gmina Miasto Elbląg pozyskała dofinansowanie na zakup 511 laptopów dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR

 Gmina Miasto Elbląg pozyskała dofinansowanie na zakup 511 laptopów dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR

W ramach ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” gminy, na których terenie funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne mogły ubiegać się o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego z niezbędnym oprogramowaniem. Program przeznaczony był również dla mieszkańców Elbląga – uczniów szkół podstawowych i średnich, będących dziećmi, wnukami lub prawnukami byłych pracowników PGR.

Dnia 5 listopada 2021 r. Gmina Miasto Elbląg złożyła wniosek do przedmiotowego programu w zakresie zakupu sprzętu komputerowego – laptopów po uprzednim zebraniu zgłoszeń uczestnictwa w projekcie rodziców bądź pełnoletnich uczniów.

W ramach naboru zostało złożonych prawie 800 wniosków – oświadczeń rodziców i pełnoletnich uczniów. W wyniku zmian w dokumentacji konkursowej oraz po weryfikacji złożonych oświadczeń do udziału w projekcie zakwalifikowano ostatecznie 511 dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych lub ponadpodstawowych.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaakceptowało wniosek Gminy Miasto Elbląg, wkrótce nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie.
W ramach 100 % dofinansowania Gminie Miasto Elbląg został przyznany grant w wysokości 1.277.500,00 zł na zakup 511 laptopów dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR. Jednocześnie informujemy, że decyzją organizatora konkursu zmieniona została kwota dofinansowania laptopów z 3500 zł na 2500 zł.

Osoby, których oświadczenia wraz z kompletem załączników zostały pozytywnie zweryfikowane i tym samym zakwalifikowane do udziału w projekcie grantowym, zostaną indywidualnie powiadomione.

Zakup sprzętu komputerowego odbędzie się po podpisaniu umowy o dofinansowanie i  wyłonieniu Wykonawcy zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

 Gmina Miasto Elbląg pozyskała dofinansowanie na zakup 511 laptopów dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR