Pumptracki w trakcie realizacji

Pumtracki w trakcie realizacji

Pumtracki w trakcie realizacji - Pumtracki w trakcie realizacji

Trwają prace związane z realizacjami kolejnych zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2021. Mowa o budowie torów rowerowych typu „Pumptrack’’, które powstaną przy ul. Piotra Kłoczowskiego oraz w Parku Traugutta.

 

Budową obu torów zajmuje się poznańska firma BT Project Sp. z o.o., z którą podpisane zostały umowy. Aktualnie trwają prace projektowe.

W ramach zadania pn. „Budowa toru rowerowego typu „Pumptrack’’, zagospodarowanie terenu przyległego oraz instalacja kamery monitoringu miejskiego przy ul. Piotra Kłoczowskiego” zakres zamówienia obejmuje:

I.    Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym:
a)    pozyskanie mapy do celów projektowych,
b)    wykonanie badań geotechnicznych,
c)    wykonanie koncepcji toru typu PUMPTRACK,
d)    opracowanie (w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy) projektu budowlanego, tj. projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowalnego oraz projektu technicznego we wszystkich koniecznych branżach,
e)    pełnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

II.    Wykonanie robót budowlanych, w tym:
a)    prace rozbiórkowe i demontaże,
b)    roboty związane z wykonaniem toru typu PUMPTRACK o długości minimum 200 m wraz z zagospodarowaniem terenu,
c)    roboty liniowe w zakresie odwodnienia, sieci elektrycznych oraz teletechnicznych,
d)    montaż kamery monitoringu,
e)    dostawa i montaż obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe),
f)    dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem,
g)    dostawa i montaż tablicy pamiątkowej Budżetu Obywatelskiego 2021.

        
Termin realizacji zadania: 4 miesiące od daty udzielenia zamówienia.
Całkowity koszt zadania (w trybie zaprojektuj i zbuduj): 467 400,00 zł.
    
W ramach zadania pn. „Przywrócenie do życia betonowego placu w Parku Traugutta – Miejsce dla dzieci, młodzieży i dorosłych – „Pumptrack” zakres zamówienia obejmuje:
I.    Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym:
a)    pozyskanie mapy do celów projektowych,
b)    wykonanie badań geotechnicznych,
c)    wykonanie koncepcji toru typu PUMPTRACK,
d)    opracowanie (w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy) projektu budowlanego,
tj. projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowalnego oraz projektu technicznego we wszystkich koniecznych branżach,
e)    pełnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

II.    Wykonanie robót budowlanych, w tym:
a)    prace rozbiórkowe i demontaże,
b)    roboty związane z wykonaniem toru typu PUMPTRACK o długości minimum 200 m wraz
z zagospodarowaniem terenu,
c)    roboty liniowe w zakresie odwodnienia, sieci elektrycznych oraz teletechnicznych,
d)    dostawa i montaż obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe),
e)    dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem,
f)    dostawa i montaż tablicy pamiątkowej Budżetu Obywatelskiego 2021.

Termin realizacji zadania: 6 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.
Całkowity koszt zadania (w trybie zaprojektuj i zbuduj): 485 850,00 zł.