Komunikat Prezydenta Elbląga dot. funkcjonowania Urzędu Miejskiego

UM

UM - UM

Poniżej komunikat dot. funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z informacjami na temat zasad obsługi w poszczególnych departamentach.

 

KOMUNIKAT
PREZYDENTA ELBLĄGA
z dnia 16 września 2020 r.
w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego

Mając na względzie poprawę jakości obsługi naszych interesantów, Urząd Miejski w Elblągu wprowadza kolejne ułatwienia w zakresie załatwiania spraw niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.
Od dnia 17 września 2020 roku do odwołania, Urząd Miejski w Elblągu wprowadza zmiany w zasadach obsługi pozwalające na wejście interesanta do Urzędu i jego bezpośrednią obsługę -  głównie w tzw. strefach buforowych, tj. odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach (stanowiskach) Sal Obsługi w Budynku Głównym przy ul. Łączności 1 oraz w budynkach przy ul. Łączności 2, Jaśminowej 11, Placu Dworcowym 4, Kosynierów Gdyńskich 42 i  Czerwonego Krzyża 2.
 
Celem zapewnienia wzajemnego bezpieczeństwa wymienione wizyty będą odbywały się wyłącznie po uprzednim ustaleniu terminu i miejsca spotkania pod numerem telefonu wskazanym przy poszczególnych sprawach, a w przypadku spraw związanych z pojazdami rozszerza się możliwość umówienia na wizytę także przez internet.  

Wizyty będą odbywać się przy zachowaniu wysokich wymogów sanitarnych, tj. zakryciu ust i nosa przez interesanta, który dodatkowo wchodząc do budynku będzie zobowiązany do dezynfekcji rąk i zachowania bezpiecznej odległości od innych osób. Urzędnik bezpośrednio obsługujący interesanta będzie właściwie wyposażony w środki ochrony.
Interesant zobligowany będzie do stosowania się do wytycznych pracownika Urzędu koordynującego ruch interesantów, tak by zapewnić realizację przepisu ustawowego (dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie,  w jednym pomieszczeniu nie może być większa, niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi). Wskazany pracownik poprosi o podanie imienia i nazwiska oraz sprawy w celu potwierdzenia umówionej wizyty. Interesanci będą przyjmowani celem załatwienia sprawy w zależności od dostępności stanowiska.
Jeśli interesant będzie wykazywał ewidentne objawy choroby urzędnik będzie miał prawo odmówić obsługi i poprosić o załatwienie sprawy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.


1.    W celu załatwienia spraw nadal w pierwszej kolejności prosimy o korzystanie z kanałów komunikacji elektronicznej. Kontakt e-mail oraz numery telefonów Departamentów Urzędu dostępne są pod adresem: https://elblag.eu/index.php/departamenty-urzdu-miejskiego (pisma zwykłe, skargi, wnioski o udostępnienie informacji publicznej).
2.    Wnioski można także składać poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/974x3yyiku. Do złożenia wniosku niezbędny jest profil zaufany lub autoryzacja za pomocą bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w Urzędzie.
3.    Pozostałe czynności będzie można także załatwić na podstawie wniosku złożonego pocztą tradycyjną za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dokumenty będzie można także pozostawić w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 w  specjalnie przeznaczonej  do tego skrzynce podawczej (po uprzednim włożeniu ich do wyłożonych kopert).  W tym przypadku bez uzyskania potwierdzenia nadania.
4.    Zawieszone zostają nadal przyjęcia osobiste w sprawach skarg, wniosków i interwencji.
5.    Informujemy również, że kasa Urzędu będzie nieczynna, a płatności m.in. za podatki i opłaty należy dokonywać przelewem bankowym na konto podane w indywidualnej decyzji podatkowej bądź też na konta podane na stronie www.elblag.eu.  Zgodnie z zawartą umową z Bankiem PKO BP umożliwiamy mieszkańcom dokonywanie płatności w kasach tego Banku bez żadnych prowizji.
6.    Do budynków Urzędu Miejskiego wpuszczani będą jedynie pracownicy Urzędu Miejskiego po okazaniu identyfikatorów oraz Radni Rady Miejskiej po okazaniu legitymacji, a także umówieni na wizytę interesanci w celu załatwienia spraw, z wyłączeniem Ratusza Staromiejskiego przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu.
7.    8 czerwca br. został otwarty Punkt Informacji Turystycznej w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu.
8.    17 września br. zostanie otwarta kasa Elbląskiej Orkiestry Kameralnej mieszcząca się w pokoju 301 (poziom+3) w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu.  

Jednocześnie mając na względzie bezpieczeństwo nas wszystkich bardzo dziękuję za korzystanie w pierwszej kolejności ze środków komunikacji elektronicznej.


Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356 ze zm.).

Szczegółowy opis realizacji zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom


I.    SPRAWY Z ZAKRESU PORADNICTWA.
1.    Porady prawne z zakresu spraw konsumenckich dla mieszkańców Elbląga odbywać się będą u Miejskiego Rzecznika Konsumentów przy ul. Kosynierów Gdyńskich 42 pokój nr 2, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania. Telefon do osoby nadzorującej: 55 239-34-11.
2.    Porady prawne udzielane przez osoby realizujące nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie realizowane będą w następujący sposób:
•    w czterech punktach usytuowanych w budynku przy ul. Łączności 1 przywraca się osobiste udzielanie porad tj. stacjonarnie w punkcie, po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym ustaleniu terminu spotkania.
•    w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej przeniesionym z budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Winnej 9 do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 porady w dalszym ciągu będą udzielane wyłącznie drogą telefoniczną.

Ważne informacje:
•    Zgłoszeń o poradę należy dokonać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem: 55 221-22-22.
•    Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje  każdemu, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej wizyty u prawnika.
•    Dodatkowo zakres nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.


II.    SPRAWY Z ZAKRESU REJESTRACJI STANU CYWILNEGO.
1.    Rejestracja zgonów będzie odbywała się po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Łączności 2. Telefon do osoby nadzorującej: tel. 55 239-30-83.
2.    Rejestracja noworodków oraz przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa będzie odbywała się po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Łączności 2. Telefon do osoby nadzorującej: tel. 55 239-30-80.
3.    Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących ślubów oraz wydawanie zaświadczeń w sprawie stanu cywilnego będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Łączności 2. Telefon do osoby nadzorującej: 55 239-30-81.


Ważne informacje:
•    Uroczystości ślubne odbędą się planowo. Na salę ślubów oprócz nowożeńców i ich świadków będzie mogło wejść nie więcej niż 16 osób. Wznawiamy przyjmowanie zgłoszeń na śluby poza urzędem (w plenerze).
•    Zgłoszenia noworodków można również dokonać za pośrednictwem platformy ePUAP.
•    Wnioski o odpisy z akt stanu cywilnego, będzie można złożyć w następujący sposób:

  •     za pośrednictwem platformy ePUAP,
  •     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  •     poczty tradycyjnej,
  •     pozostawiając w skrzynce podawczej, znajdującej się w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1.

•    Odpisy będą wysyłane pocztą na wskazany we wniosku adres do korespondencji.
•    Opłaty za czynności i dokumenty USC należy uiszczać na konto bankowe UM Elbląg: PKO BP 56 1020 1811 0000 0902 0334 1161.


III.    SPRAWY Z ZAKRESU EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH.
1.    Dowody osobiste – przyjmowanie wniosków oraz wydawanie dowodów osobistych będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku przy ul. Łączności 1. Telefon do osoby nadzorującej: 55 239-30-93 lub 55 239-30-94.
2.    Wykonanie obowiązku meldunkowego będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku przy ul. Łączności 1.  Telefon do osoby nadzorującej: 55 239-30-90, 55 239-34-72, 55 239-34-73, 55 239-34-74, 55 239-34-75.

IV.    SPRAWY Z ZAKRESU SPRAW OBYWATELSKICH.
1.    Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych  - przyjmowanie wniosków związanych z wydaniem/przedłużeniem zezwoleń na sprzedaż i podawaniem napojów alkoholowych będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku przy ul. Łączności 1. Telefon do osoby nadzorującej: 55 237-47 -56, 55 239 - 31-06.
2.    Sprawy wojskowe - przyjmowanie wniosków dotyczących decyzji o utraconym wynagrodzeniu w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych, o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny, lub pokrywanie należności mieszkaniowych dla żołnierzy będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku przy ul. Łączności 1. Telefon do osoby nadzorującej: 55 239-30-95, 55 239-31-06.


V.    SPRAWY Z ZAKRESU WYDAWANIA PRAW JAZDY, DOWODÓW REJESTRACYJNYCH I INNYCH DOKUMENTÓW KOMUNIKACYJNYCH.
1.    Wydawanie praw jazdy  oraz pozwoleń na kierowanie tramwajem będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Referatu Obsługi Kierowców przy  Pl. Dworcowy 4. Telefon do osoby nadzorującej: 55 237-47-85, 55 237-47-86.
Ważne informacje - w przypadku, gdy ważność poniżej wymienionego dokumentu:
•    prawa jazdy,
•    pozwolenia na kierowanie tramwajem,
•    zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
•    świadectwa kierowcy,
•    legitymacji instruktora nauki jazdy,
•    legitymacji egzaminatora,
•    zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),
•    uprawnień do kierowania pojazdami,
•    wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego,
upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.
•    przyjmowanie wniosków o wydanie/przedłużenie/wymianę prawa jazdy oraz pozwolenia na kierowanie tramwajem można również załatwiać za pośrednictwem platformy e-Urząd, dostępnej na stronie Urzędu Miejskiego w Elblągu (zakładka „wniosek prawo jazdy on-line” dostępna jest pod adresem: http://urzadonline.umelblag.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=5&Itemid=5) – w tym celu niezbędny jest profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

2.    Rejestracja pojazdów i wydawanie dowodów rejestracyjnych będzie się odbywała poprzez:
•    umówienie wizyty na konkretny dzień przez internet, pod linkiem: https://bezkolejki.eu/umelblag
W tym celu należy wejść na podaną powyżej stronę internetową i wybrać interesującą nas sprawę do załatwienia: rejestrację/ wyrejestrowanie/ zgłoszenie sprzedaży/inne sprawy związane z pojazdami, odbiór dowodu rejestracyjnego
lub
•    telefoniczne ustalenie terminu spotkania w budynku Referatu Obsługi Kierowców przy  Pl. Dworcowy 4. Telefon do osoby nadzorującej: 55 237-47-79 lub 55 237-47-84.

Ważne informacje:
•    sprawy dotyczące zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu można załatwić poprzez platformę e-PUAP (obywatel.gov.pl),
•    czasowa rejestracja pojazdu oraz wydane podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
•    w przypadku spraw związanych z transportem drogowym szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:   55 239-31-22, 55 239-31-72.


VI.    SPRAWY  Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ.
1.    Sprawy związane ze świadczeniami rodzinnymi oraz świadczeniem wychowawczym (zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenie rodzicielskie, świadczenie wychowawcze – 500 plus oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – „becikowe”, „gminne becikowe” ) będą się odbywały po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Departamentu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej 11. Telefon do osoby nadzorującej: 55 236-43-53, 55 236-43-86, 55 236-43-59, 55 239-32-88.
2.    Sprawy związane ze świadczeniami opiekuńczymi (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) będą się odbywały po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Departamentu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej 11. Telefon do osoby nadzorującej: 55 236-43-53, 55 236-43-86, 55 236-43-59, 55 239-32-88.
3.    Sprawy związane ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego będą się odbywały po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Departamentu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej 11. Telefon do osoby nadzorującej: 55 236-43-64, 55 236-43-53, 55 236-43-86.
4.    Sprawy związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych będą się odbywały po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Departamentu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej 11. Telefon do osoby nadzorującej: 55 236-43-64, 55 239-31-02.
5.    Sprawy związane z windykacją nienależnie pobranych świadczeń będą się odbywały po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Departamentu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej 11. Telefon do osoby nadzorującej: 55 236-43-55, 55 236-43-63.
6.    Elbląska Karta Dużej Rodziny wydawanie kart będzie odbywało się w budynku Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych przy ul. Kosynierów Gdyńskich 42  po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania. Telefon do osoby nadzorującej: 55 239-31-60.
7.    Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny wydawanie kart będzie odbywało się po uprzednim otrzymaniu powiadomienia sms oraz telefonicznym ustaleniu terminu spotkania  w budynku Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych przy ul. Kosynierów Gdyńskich 42.  Telefon do osoby nadzorującej: 55 239-31-60.
8.    Sprawy związane z przyznawaniem zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego będą odbywały się w budynku Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych przy ul. Kosynierów Gdyńskich 42  po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania. Telefon do osoby nadzorującej: 55 239-30-27.
9.    Wizje lokalne dotyczące likwidacji barier architektonicznych i technicznych będą odbywały się po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizji. Telefon do osoby nadzorującej: 55 239-30-17.

VII.    SPRAWY Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

1.     Sprawy związane z działalnością gospodarczą (wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie, oraz zaświadczenia o przebiegu prowadzonej działalności gospodarczej – duplikaty) będą się odbywały po uprzednim telefonicznym  ustaleniu  terminu  spotkania  w  budynku głównym przy ul. Łączności 1 w Elblągu. Biuro Podawcze stanowisko nr 1 oraz 2  telefon do osoby nadzorującej:
 55 237-47-54,  55 237-47-53.

Ważne informacje:
Wniosek CEIDG-1 można złożyć w następujący sposób:
•    aby ułatwić szybką i sprawna obsługę, w przypadku rejestracji nowej działalności, prosimy o przygotowanie wniosku roboczego na stronie Ministerstwa Rozwoju – www.ceidg.gov.pl   oraz spisanie numeru wniosku, w tym przypadku wymagana jest wizyta w urzędzie, celem weryfikacji  danych oraz podpisania wniosku,
•    osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (pełnomocnictwo pisemne) po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w urzędzie,
•    za pośrednictwem profilu zaufanego (czynności dokonujemy na stronie Ministerstwa Rozwoju – www.ceidg.gov.pl  - logując się na swoim koncie, bez wizyty w urzędzie).

VIII.    SPRAWY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEJ.
1.    Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przyjmowanie interesantów będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Referatu Urbanistyki przy ul. Łączności 1. Telefon do osoby nadzorującej: 55 239-30-69.
2.    Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych przyjmowanie interesantów będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Referatu Administracji Architektoniczno – Budowlanej przy ul. Łączności 1. Telefon do osoby nadzorującej: 55/239-30-70.
3.    Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przyjmowanie interesantów będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Referatu Administracji Architektoniczno – Budowlanej przy ul. Łączności 1. Telefon do osoby nadzorującej: 55/239-30-70.

IX.    SPRAWY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA.
1.    Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - przyjmowanie interesantów będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Departamentu Ochrony Środowiska przy ul. Łączności 1. Telefon do osoby nadzorującej: 55 239-31-04 i 55 239-31-03.

2.    Wydawanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów z wyłączeniem terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków oraz przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzewa/drzew z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, rosnących na terenie miasta Elbląga, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z terenu miasta Elbląg
- przyjmowanie interesantów będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Departamentu Ochrony Środowiska przy ul.   Łączności   1.   Telefon    do    osoby    nadzorującej:  55 239-33-42,   55 239-31-08,   55 239-31-03, 55 239-31-04.
Ważne informacje:
 Sprawy będą rozpatrzone po uprzednich oględzinach w terenie z zachowaniem wprowadzonych stałych zasad sanitarnych i bezpieczeństwa.
3.    Wydawania decyzji zezwalających na odzysk, przetwarzanie lub zbieranie odpadów na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przyjmowanie interesantów będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Departamentu Ochrony Środowiska przy ul. Łączności 1. Telefon do osoby nadzorującej: 55 239-31-23 i 55 239-31-51.
4.    Wydawania decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska przyjmowanie interesantów będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Departamentu Ochrony Środowiska przy ul. Łączności 1. Telefon do osoby nadzorującej: 55 239-31-36.
5.    Przyjmowania zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska - przyjmowanie interesantów będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Departamentu Ochrony Środowiska przy ul. Łączności 1. Telefon do osoby nadzorującej: 55 239-31-36.
6.    Rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z:
•    ograniczeniem niskiej emisji poprzez wymianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpienie go ogrzewaniem proekologicznym, tj. gazowym, elektrycznym lub podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej (wymiana pieca), na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Elbląg Nr 6 z 2020 r.;
•    poprawą gospodarki odpadami poprzez usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Miasto Elbląg (usunięcie azbestu), na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Elbląg Nr 5 z 2020 r.;
•    poprawą gospodarki ściekowej poprzez budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg, w celu likwidacji zbiorników bezodpływowych na ścieki lub przydomowych oczyszczalni ścieków (podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej), na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Elbląg Nr 19 z 2020 r.;
- przyjmowanie interesantów będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Departamentu Ochrony Środowiska przy ul. Łączności 1.  Telefon do osoby nadzorującej: 55 239-31-05.
Ważne informacje: Sprawy będą rozpatrzone po uprzednich wizjach w terenie z zachowaniem wprowadzonych stałych zasad sanitarnych i bezpieczeństwa.

X.    SPRAWY Z ZAKRESU ZARZĄDU DRÓG.
1.    Przebudowa lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej  oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej - przyjmowanie wniosków będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Departamentu Zarząd Dróg przy ul. Czerwonego Krzyża 2 I piętro w Elblągu.  Telefon do osoby nadzorującej:
•    55 239-32-47 – w sprawach przebudowy, remontu lub lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej (etap projektowy),
•    55 239-32-96  - w sprawach zajęcia pasa drogowego drogi publicznej
w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej (etap wykonawczy).


XI.    SPRAWY Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ.
Zadania niezbędne w zakresie świadczenia usług komunalnych realizowane są na bieżąco, bez zakłóceń, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów zewnętrznych i związanymi jedynie z koniecznością zachowania zwiększonej ostrożności i ograniczenia kontaktów bezpośrednich.
Dostawa wody, odbiór ścieków, pogotowie wodno-kanalizacyjne, dostawa ciepła i ciepłej wody oraz pogotowie ciepłownicze funkcjonują na bieżąco,
•    Od 1 września 2020r.  komunikacja miejska funkcjonuje wg rozkładów jazdy właściwych dla danego dnia tygodnia. Realizowana jest również sprzedaż biletów u prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej.
•    Realizowane są usługi cmentarne.
•    Odbiór odpadów odbywa się normalnie. Dodatkowo przypominamy, że wstrzymane wcześniej przyjmowanie odpadów od mieszkańców w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Mazurskiej zostało już przywrócone. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Mazurskiej dla mieszkańców Elbląga został ponownie otwarty 27 kwietnia br. i czynny jest w godzinach: poniedziałek-piątek 6:00-17:30, sobota 6:00-13:30.