Międzyszkolna Pracownia Eksperymentowania w SP19

Międzyszkolna Pracownia Eksperymentowania w SP19

Międzyszkolna Pracownia Eksperymentowania w SP19 - Międzyszkolna Pracownia Eksperymentowania w SP19

W Szkole Podstawowej nr 19 powstaje Międzyszkolna Pracownia Eksperymentowania. 3 lipca podpisana została umowa na adaptację pomieszczeń w budynku szkoły. Prace budowlane realizuje elbląska firma BUD-MAR Usługi Ogólnobudowlane. Pracownia ma być czynna w październiku br. Koszt inwestycji wynosi ponad 520 tys. zł.

W ramach inwestycji trwa remont czterech sal zajęć. Zadanie jest częścią składową projektu pn.  "Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej". Jego całkowita wartość wynosi 4 467 985,75 zł, z czego unijne dofinansowanie to 4 243 985,75 zł.
2 487 279,00 zł przeznaczone zostanie na wyposażenie w pomoce dydaktyczne, pozostałe środki wykorzystane zostaną na doskonalenie nauczycieli  oraz zajęcia dla uczniów.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i umiejętności naukowo-technicznych poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce i sprzęt, wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania, w tym metody eksperymentu u 700 uczniów kl. II-III, doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych 100 nauczycieli i organizację zajęć pozalekcyjnych w 15 szkołach podstawowych na terenie Elbląga.  

Projekt realizowany będzie do 30.09.2022 r.

Grupa docelowa to:
•    700 z kl. II-III z 15 elbląskich szkół podstawowych,
•    30 nauczycieli– trenerów
•    70 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 15 elbląskich szkół
•    podstawowych.

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących zadań:

1. Doposażenie bazy dydaktycznej 15 elbląskich SP polegające na utworzeniu MIĘDZYSZKOLNEJ PRACOWNI EKSPERYMENTOWANIA w Szkole Podstawowej nr 19 w Elblągu oraz wyposażeniu szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki w oparciu o eksperyment uczniów kl. II i III w 15 szkołach podstawowych.

2. Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zaw. n-li matematyki edukacji wczesnoszkolnej, które obejmie podniesienie umiejętności zawodowych 30 n-li trenerów (15 merytorycznych i 15 obsługi technicznej) poprzez certyfikację i nadanie im uprawnień do prowadzenia szkoleń dla 70 nauczycieli I etapu edukacyjnego w obszarze innowacyjnych metod.

3.Kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematycznych na etapie edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o eksperyment podczas zajęć dodatkowych dydaktyczno -wyrównawczych, rozwijających i kół zainteresowań z matematyki dla 700 uczniów klas
II-III w 15 szkołach podstawowych objętych wsparciem projektu.

Międzyszkolna Pracownia Eksperymentowania w SP19

Międzyszkolna Pracownia Eksperymentowania w SP19 - Międzyszkolna Pracownia Eksperymentowania w SP19

Międzyszkolna Pracownia Eksperymentowania w SP19

Międzyszkolna Pracownia Eksperymentowania w SP19 - Międzyszkolna Pracownia Eksperymentowania w SP19

Międzyszkolna Pracownia Eksperymentowania w SP19

Międzyszkolna Pracownia Eksperymentowania w SP19 - Międzyszkolna Pracownia Eksperymentowania w SP19

Międzyszkolna Pracownia Eksperymentowania w SP19

Międzyszkolna Pracownia Eksperymentowania w SP19 - Międzyszkolna Pracownia Eksperymentowania w SP19

Międzyszkolna Pracownia Eksperymentowania w SP19

Międzyszkolna Pracownia Eksperymentowania w SP19 - Międzyszkolna Pracownia Eksperymentowania w SP19