Michał Missan drugim wiceprezydentem Elbląga

Michał Missan drugim wiceprezydentem Elbląga

Michał Missan drugim wiceprezydentem Elbląga - Michał Missan drugim wiceprezydentem Elbląga

Dziś Prezydent Witold Wróblewski powołał Pana Michała Missana na stanowisko drugiego wiceprezydenta Elbląga. Zastąpił on Edwarda Pietrulewicza, który przeszedł do pracy w samorządzie województwa warmińsko – mazurskiego.

O planowanym powołaniu Pana Michała Missana na stanowisko drugiego wiceprezydenta Elbląga Prezydent Witold Wróblewski informował już 18 lutego, podczas podpisywania porozumienia koalicyjnego. Dziś, po dopełnieniu wszelkich formalności – między innymi związanych z wygaszeniem mandatu radnego, Prezydent nominował Michała Missana na swojego drugiego zastępcę.

- Gratuluję i życzę wielu sukcesów dla nas wszystkich, bo życie miasta jest obszerną materią i pracy na pewno nam nie zabraknie. Tak jak zapowiedziałem będziemy nadal pracować w trzyosobowym składzie. Nie zamierzam powoływać trzeciego wiceprezydenta. W związku z tym wczoraj z tej funkcji odwołany został Pan Edward Pietrulewicz, który rozpoczął pracę w elbląskiej Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego – podkreślał prezydent Witold Wróblewski.

– Przez 23 lata pracowałem w ratownictwie medycznym. Dzisiaj przechodzę do samorządu i tak samo, jak ciężko pracowałem w ratownictwie, tak samo ciężko będę pracował tutaj. Możecie być Państwo pewni, że zrobię wszystko, by efekty tej pracy były widoczne - mówił nowy wiceprezydent Michał Missan.

Pierwszym wiceprezydentem pozostaje Pan Janusz Nowak. W związku ze zmianami personalnymi nastąpiły jednak zmiany kompetencyjne.

Wiceprezydent Janusz Nowak będzie nadzorował Departament Gospodarki Miasta, Departament Inwestycji, Departament Zarząd Dróg, Departament Edukacji oraz Departament Spraw Obywatelskich.

Wiceprezydentowi Michałowi Missanowi będą podlegały: Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Departament Ochrony Środowiska,  Departament Zdrowia i Spraw Społecznych, Departament Świadczeń Rodzinnych, Departament Zamówień Publicznych oraz Departament Innowacji i Informatyki.

W bezpośrednim nadzorze Prezydenta Witolda Wróblewskiego pozostają: Departament Strategii i Rozwoju, Biuro Prezydenta Miasta, Departament Kontroli i Monitoringu, Departament Bezpieczeństwa i zarządzania Kryzysowego, Departament Promocji , Kultury i Turystki, Departament Sportu i Rekreacji, Departament Architektury i Urbanistyki, Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Pełnomocnicy, Audytor, Inspektor Ochrony Danych, Służba BHP i Miejski Rzecznik Konsumentów.

Michał Missan drugim wiceprezydentem Elbląga

Michał Missan drugim wiceprezydentem Elbląga - Michał Missan drugim wiceprezydentem Elbląga

Michał Missan drugim wiceprezydentem Elbląga

Michał Missan drugim wiceprezydentem Elbląga - Michał Missan drugim wiceprezydentem Elbląga