Rusza przebudowa fragmentu ul. Rybackiej

Rusza przebudowa ul. Rybackiej

Rusza przebudowa ul. Rybackiej - Rusza przebudowa ul. Rybackiej

Kolejna ulica na Starym Mieście zyska nowy wygląd. Tym razem mowa o ul. Rybackiej, która zostanie przebudowana na odcinku od skrzyżowania z ul. Wodną w stronę ul. Stary Rynek, na wysokości Placu katedralnego. Dziś odbyło się przekazanie terenu budowy wykonawcom, którymi są: EPGK Sp.  z o.o. w zakresie robót drogowych, Urban Construction Sp. z o. o. w ramach robót kanalizacyjnych, oraz firma Elmar Electric PPUH Marek Szmigiel w zakresie robót elektrycznych.

 

W ramach Inwestycji planowane jest wykonanie:
- jezdni długości około 90 m z kostki kamiennej obramowanej krawężnikami kamiennymi
- 19 miejsc parkingowych prostopadłych do osi drogi,
- chodników z kostki granitowej i płytek granitowych, zlokalizowanych po obu stronach jezdni,
- oświetlenia przebudowywanego odcinka ul. Rybackiej,
- odwodnienia przebudowywanej jezdni, chodników i miejsc parkingowych poprzez budowę wpustów i przykanalików kanalizacji deszczowej.
Podczas przebudowy zostaną również wyeksponowane przedwojenne pokrywy studzienek kanalizacyjnych, które umieszczone będą w chodniku.

Realizacja robót odbywać się przy wyłączeniu z ruchu przedmiotowego odcinka ul. Rybackiej. Aktualnie przygotowywany jest projekt organizacji ruchu, który po uzgodnieniu przez Policję i zatwierdzeniu przez Departament Zarząd Dróg będzie podstawą do wprowadzenia tymczasowych zmian w organizacji ruchu. O planowanych zmianach szczegółowo poinformujemy w odrębnym komunikacie, po zatwierdzeniu projektu w tym zakresie.

Umowny termin zakończenia inwestycji to 30.05.2020 r. Przebudowa kosztować będzie 899,7 tys. zł. Na tę inwestycję Prezydent Witold Wróblewski stara się pozyskać dofinansowanie. Zadanie zgłoszone zostało do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.