20 lat Programu „Bezpieczny Elbląg”

20 lat Programu „Bezpieczny Elbląg”

20 lat Programu „Bezpieczny Elbląg” - 20 lat Programu „Bezpieczny Elbląg”

W Ratuszu Staromiejskim odbyło się uroczyste podsumowanie 20-lecia trwania programu „Bezpieczny Elbląg”. Został on przyjęty w 1999 roku i był nowatorskim podejściem do kwestii bezpieczeństwa mieszkańców w skali kraju. Do dziś, dzięki ciągłej ewaluacji i reagowaniu na nowe zagrożenia jest ważnym czynnikiem systemu bezpieczeństwa w naszym mieście.

 

- To programowe działanie na rzecz bezpieczeństwa elblążan. "Bezpieczny Elbląg" cały czas ewoluuje. Jest wzbogacany o kolejne, ważne dla miasta kwestie. Pierwsze działania dotyczyły bezpiecznych przestrzeni, w szczególności na ulicach, w ruchu drogowym. Później, pojawiły się inne tematy, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia. Mam na myśli na przykład oszustwa "na wnuczka", które dotykały osoby starsze, czy walka z dopalaczami. Ten problem nie zniknął, ale w coraz mniejszym stopniu dotyka nasze dzieci. Uważam, że program "Bezpieczny Elbląg" nigdy nie będzie domknięty, zawsze będzie ewoluował, pomagał w rozwiązywaniu problemów, które przynosi nam życie – mówił podczas podsumowania Prezydent Witold Wróblewski.

Od początku głównymi celami programu były działania na rzecz bezpieczeństwa, również tego w ruchu drogowym, edukacja dzieci i młodzieży oraz popularyzacja programu wśród mieszkańców. W miarę upływu czasu dochodziły do nich kolejne ważne zadania, jednak priorytety - poprawa bezpieczeństwa i edukacja - pozostały te same.  W ciągu tych dwóch dekad realizacji programu wydatkowano dodatkowe 2.541.014 zł na poprawę bezpieczeństwa elblążan. Pieniądze te przeznaczone zostały między innymi na spotkania profilaktyczne z dziećmi, młodzieżą i seniorami, kampanie społeczne, doposażenie służb mundurowych, zakup defibrylatorów, czy detektorów tlenku węgla.

Zobacz prezentację podsumowującą XX lat Programu Bezpieczny Elbląg

Stworzenie i realizacja Programu nie byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowanie wielu osób, służb i instytucji, w tym: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, zarządców budynków mieszkalnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ZBK, szkół, wojska, Straży Granicznej, Straży  Miejskiej, Aresztu Śledczego i Radnych. Jubileuszowe spotkanie było okazją do podziękowania wszystkim za dotychczasową współpracę.

- Chciałbym podziękować wszystkim, którzy dołożyli tę cegiełkę do tego, że czujemy się w Elblągu bezpieczniej – mówił Prezydent Witold Wróblewski.

Uroczystość uświetniły występy artystyczne dzieci z Przedszkola nr 17 oraz młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu.

Galeria zdjęć