Budżet Obywatelski 2020 – wnioski ocenione, co dalej?

Budżet Obywatelski 2020 – wnioski ocenione,co dalej?

VIII edycja Budżetu Obywatelskiego wchodzi w decydującą fazę. Łącznie elblążanie złożyli 80 wniosków. W trakcie wakacji urzędnicy oceniali wnioski pod względem praktycznej możliwości ich realizacji, gospodarności, kwestii formalno-prawnych oraz możliwości finansowych i technicznych.

Pozytywnie zaopiniowanych zostało 55 projektów: 36 inwestycyjne i 18 małych projektów. Duża część pomysłów – tak jak w latach ubiegłych dotyczy miejskiej infrastruktury, a więc chodników, parkingów, poprawy stanu alejek w parkach, czy nowych placów zabaw. W zgłoszonych propozycjach są również innowacyjne pomysły takie jak stworzenie w mieście PUMPTRACKA.

Jeśli chodzi o małe granty, dotyczą one przede wszystkim działań integrujących lokalną społeczność. Wśród zgłoszonych pomysłów są między innymi rodzinne pikniki, eventy promujące zdrowy styl życia, aktywność fizyczną, czy I elbląskie regaty modeli żaglówek na rzece Elbląg.

Wszystkie wnioski, zarówno te zaopiniowane pozytywnie, jak i negatywnie, znajdują się na stronie internetowej www.budzetobywatelski.elblag.eu  

Zgodnie z harmonogramem do 30 sierpnia trwa tryb odwoławczy. Od 2 do 6 września Prezydent ma czas na rozpatrzenie ewentualnych odwołań. Od 23 września  do 20 października będzie trwało głosowanie mieszkańców.