Zmiany organizacji ruchu na ul. Szarych Szeregów

Zmiany organizacji ruchu na ul. Szarych Szeregów

Zmiany organizacji ruchu na ul. Szarych Szeregów - Zmiany organizacji ruchu na ul. Szarych Szeregów

W związku z rozpoczęciem robót w ramach zadania pn. Odnowa ul. Szarych Szeregów w Elblągu, od dnia 17.06.2019r. od godzin porannych wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na tej ulicy na odcinku od ul. Wybickiego do ul. Andersa. Z uwagi na prace rozbiórkowe związane z regulacją krawężnika i wykonywaniem nowej nawierzchni chodnika jezdnia zostanie zawężona (utrzymany zostanie ruch dwukierunkowy), wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30km/h  oraz obowiązywać będzie zakaz wyprzedzania. 

W związku z utrudnieniami w ruchu prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności zarówno kierujących pojazdami jak i pieszych.