Informacja dot. Raportu o stanie Miasta za rok 2018

Informacja dot. Raportu o stanie Miasta za rok 2019

Informacja dot. Raportu o stanie Miasta za rok 2019 - Informacja dot. Raportu o stanie Miasta za rok 2019

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym Prezydent Miasta Elbląg przekazał Radzie Miejskiej w Elblągu w dniu 31 maja 2019 r. „Raport o stanie Miasta za 2018”.

 

Powyższy Raport dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/53995.

Nad przedstawionym Raportem zostanie przeprowadzona debata na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 10:00, w której mogą zabrać głos Mieszkańcy Elbląga zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Elblągu pod tel. (55) 239 33 57 lub (55) 239 33 07.

Antoni Czyżyk
Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu