Nowy dyrektor elbląskiego Muzeum

Nowy dyrektor elbląskiego Muzeum

Nowy dyrektor elbląskiego Muzeum - Nowy dyrektor elbląskiego Muzeum

Lech Trawicki został nowym dyrektorem Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu. Prezydent Witold Wróblewski powierzył mu tę funkcję na okres trzech lat.

Lech Trawicki jest magistrem archeologii - specjalność archeologia podwodna, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na tej uczelni ukończył również  Studia Podyplomowe: Studium Konserwacji Zabytków Metalowych.

Nowy dyrektor posiada bardzo bogate doświadczenie zawodowe. Był między innymi zastępcą dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, redaktorem wydawnictw naukowych, kierownikiem Działu Opracowań Muzealiów, czy kustoszem tej instytucji. Przez ostatnie dwa lata Lech Trawicki pracował w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska/Muzeum Gdańska, jako kierownik oddziału Kuźni Wodnej w Oliwie. W latach 2006-1997 był pracownikiem Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Przez wiele lat wykonywał również prace archeologiczne lądowe i podwodne, roboty podwodne i prace konserwatorskie między innymi przy zabytkach wielkogabarytowych, elewacjach budynków, zabytkach metalowych i związanych z historią techniki.

Jest autorem wielu publikacji i wystaw o charakterze krajowym i międzynarodowym. W swojej karierze wielokrotnie uczestniczył w sympozjach i konferencjach naukowych, podczas których między innymi prezentował swój dotychczasowy dorobek z pracy archeologicznej.

Prowadzi również działalność społeczną. Od 2017 roku jest w Radzie Fundacji im. Adama Werki. W 2013 roku został odznaczony Medalem Za Zasługi dla Marynarki Wojennej przyznanym przez Dowódcę MW.

Nowy dyrektor elbląskiego Muzeum

Nowy dyrektor elbląskiego Muzeum - Nowy dyrektor elbląskiego Muzeum