Zapisz dziecko na półkolonię

Zapisz dziecko na półkolonię

Departament Edukacji informuje, że we współpracy ze szkołami przygotowywany jest wypoczynek letni, w ramach półkolonii, dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. W czasie wakacji zaplanowano osiem dwutygodniowych turnusów, a za ich organizację odpowiedzialne będą:

I turnus: 24 czerwca -05 lipca
•    Szkoła Podstawowa nr 15 - ul. Modlińska 39
•    Szkoła podstawowa nr 16 - ul. Sadowa 2
II turnus: 08 lipca – 19 lipca
•    Szkoła Podstawowa nr 6 - ul. Piłsudskiego 4
•    Szkoła Podstawowa nr 14 - ul. Mielczarskiego 45
III turnus: 22 lipca – 02 sierpnia
•    Szkoła Podstawowa nr 11 -  ul. Korczaka 34
•    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 - ul. Polna 8
IV turnus: 5 sierpnia – 16 sierpnia
•    Sportowa Szkoła Podstawowa  nr 3 - ul. Agrykola 6
•    Szkoła Podstawowa  nr 12 - ul. Z. Zajchowskiego 12

Karty na półkolonie będą wydawane w szkołach organizujących wypoczynek w dniu   06 maja 2019 r. od godziny 8.00.
Pełna odpłatność w turnusie wynosi 140 zł od osoby (100 zł wyżywienie, 40 zł – dopłata do organizacji – transport, materiały papiernicze, bilety wstępu itp.).

Jednocześnie informujemy, ze zgodnie z Uchwałą nr XXVII/780/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 XII 2013 r. wprowadzającą na terenie Gminy Miasto Elbląg Program „Karta Dużej Rodziny” uczestnicy programu wnoszą opłatę tylko za wyżywienie (zwolnienie z opłaty 40 zł).        

Uwaga:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  2  w Elblągu będzie organizatorem półkolonii dla dzieci niepełnosprawnych kierowanych ze  wszystkich elbląskich szkół (również dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i poruszających się na wózku).
Zobowiązuje się opiekunów do zapisu dziecka tylko do jednej placówki organizującej półkolonie.