Gala Elbląskich Nagród Kulturalnych

Gala Elbląskich Nagród Kulturalnych

Gala Elbląskich Nagród Kulturalnych - Gala Elbląskich Nagród Kulturalnych

W Bibliotece Elbląskiej odbyła się Gala Elbląskich Nagród Kulturalnych, podczas której tradycyjnie już Prezydent Witold Wróblewski wręczył nagrody oraz stypendia artystyczne i kulturalne elblążanom, którzy swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju kultury oraz promocji naszego miasta.
 
- „Uroczystość wręczenia elbląskich nagród kulturalnych stanowi doskonałą okazję do wyróżnienia oraz docenienia tych wszystkich, którzy swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju elbląskiej kultury. Nasz samorząd od lat wspiera środowisko kulturalno – artystyczne Elbląga, a tym samym dba o wzmacnianie roli kultury w życiu codziennym mieszkańców. W tym roku przypada dziesiąta rocznica przyznawania tych artystycznych wyróżnień. Po raz pierwszy wyłoniono laureatów stypendiów i elbląskich nagród kulturalnych w 2009 r. Z wielkim zadowoleniem mogę stwierdzić, iż poziom rozwoju artystycznego naszego miasta rośnie z roku na rok. Potwierdzeniem tego są liczne sukcesy, jakie odnoszą dzieci i młodzież z elbląskich szkół artystycznych, nie tylko na ogólnopolskich ale również na  międzynarodowych konkursach, przeglądach czy festiwalach. Z dumą patrzę na ich osiągnięcia. W tym miejscu chciałbym złożyć serdeczne podziękowania i gratulacje na ręce pedagogów oraz rodziców nagrodzonych laureatów. To dzięki Państwa pracy, staraniom włożonym w wychowanie, edukację oraz rozwój talentów dzieci i młodzieży, mamy tu dzisiaj tak wielu utalentowanych młodych elblążan. Drodzy laureaci - mam nadzieję, że otrzymane Nagrody i stypendia ułatwią Wam dalszy rozwój artystyczny, a przyznane nagrody pozwolą na realizację zamierzeń artystyczno – kulturalnych. Życzę wszystkim dalszych sukcesów na arenie krajowej, ale i daleko poza granicami” – podkreślał podczas Gali Witold Wróblewski Prezydent Elbląga.

-Kultura jest bardzo istotnym elementem życia, dlatego wspieramy ją między innymi przy zaangażowaniu organizacyjnym naszych instytucji, a także z udziałem środków pochodzących z budżetu samorządu województwa i funduszy unijnych – mówił podczas uroczystości marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Elbląskie Nagrody Kulturalne składają się z kilku programów, są to:

- Stypendia Artystyczne Miasta Elbląg, adresowane do najzdolniejszej młodzieży. W gronie tegorocznych stypendystów znaleźli się:
1)    Maja Andrzejewska
2)    Oskar Bork  
3)    Martyna Budziszewska
4)    Agata Charuk
5)    Katarzyna Chlebowska
6)    Dariusz Gatza  
7)    Jakub Grzelachowski
8)    Marta Hajdukiewicz
9)    Kateryna Iermolaieva
10)    Oliwia Ingielewicz
11)    Gracjan Kalandyk
12)    Elżbieta Krajewska  
13)    Stanisław Lasota
14)    Sebastian Okupski
15)    Marta Michalska-Pedersen
16)    Patryk Purzycki
17)    Natalia Sobczak
18)    Aleksandra Sowińska
19)    Szymon Stasik
20)    Natalia Katarzyna Wagasewicz
21)    Bogumiła Wiśniewska
22)    Mateusz Wojtyński
23)    Małgorzata Wójcik
24)    Patrycja Wrzosek
25)    Nadia Zysnarska
26)    Oliwia Żukowska

Kolejną formą wsparcia są Stypendia Kulturalne przyznawane artystom, którzy swoją działalnością zmieniają na lepsze nasze miasto oraz promują Elbląg w kraju i na arenie międzynarodowej. W tym roku stypendia otrzymało 7 osób:

1) Łukasz Adamkiewicz

2) Magdalena Paulina Bocianowska

3) Robert Furs

4) Krzysztof Jankowski

5)  Karolina Kardas

6) Karolina Nowotczyńska

7) Maciej Olewniczak

Tradycyjnie już podczas Gali wręczone zostały również:

-  Nagroda Artystyczna Prezydenta Elbląga, czyli wyróżnienie dla osób, które pomimo młodego wieku, już mogą się poszczycić sukcesami i osiągnięciami w dziedzinie kultury i sztuki. Laureatką została Alicja Gumińska - uczennica Fundacji Akademia Sztuki Baletowej w Elblągu.

-  „Wydarzenie Roku” – to nagroda przyznawana autorom przedsięwzięć o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Otrzymało ją Centrum Spotkań Europejskich Światowid za książkę pt. ”PROJEKCJE Znane i nieznane historie o kinach w Elblągu”

- Nagroda „Kreator Kultury” - wręczana za znaczący wpływy na wizerunek elbląskiej kultury i najwyższej jakości projekty artystyczne. Trafiła ona do Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym.

Informacja o laureatach

Tegoroczną Galę uświetnił koncert „W krainie uśmiechu” w wykonaniu solistów Polskiej Opery Kameralnej prowadzonej przez Kazimierza Kowalskiego.

Galeria zdjęć