Nagrody Prezydenta za rok 2018 przyznane!

Nagrody Prezydenta za rok 2018 przyznane!

Nagrody Prezydenta za rok 2018 przyznane! - Nagrody Prezydenta za rok 2018 przyznane!

Znamy już laureatów Nagród Prezydenta Elbląga za rok 2018. Tradycyjnie w wieczór Trzech Króli w Teatrze im. Aleksandra Sewruka odbył  się Koncert Noworoczny, podczas którego Prezydent Witold Wróblewski wręczył nagrody za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz społeczności i rozwoju naszego miasta.

- „Tradycyjnie w Święto Trzech Króli spotykamy się, by podsumować miniony rok i nagrodzić tych, którzy w rozwój naszego miasta wnieśli szczególny wkład. Poznamy dziś laureatów Nagród Prezydenta za rok 2018. To dla mnie zawsze wielki honor - móc podziękować, nagrodzić i uścisnąć dłoń tym, którym Elbląg leży głęboko na sercu. (…) Jestem dumny, że Elbląg ma tak wspaniałych mieszkańców, którzy dzięki ciężkiej pracy, ale również wielkiej pasji i realizacji swoich marzeń przyczyniają się do rozwoju i promocji Elbląga. Anthony Robbins powiedział kiedyś, że „Sukces, to robienie tego, co chcesz robić, kiedy chcesz, gdzie chcesz, z kim chcesz, tak długo, jak tylko chcesz.” O tym, że tegorocznych laureatów można nazwać ludźmi sukcesu przekonacie się Państwo za chwilę. Mam też nadzieję, że będą oni chcieli jak najdłużej robić to co chcą i kochają z pożytkiem dla całego miasta i wszystkich mieszkańców" – mówił podczas koncertu Prezydent Witold Wróblewski.

Nagrody Prezydenta za rok 2018 przyznane zostały w 9 kategoriach. W dziedzinie działalność oświatowa i pedagogiczna nagrodę otrzymała Pani Hanna Pietras – nauczyciel biologii w II Liceum Ogólnokształcącym. W kategorii działalność gospodarcza laureatem został Pan Florian Romanowski – Prezes OPEGIEKA. Za działalność na rzecz ochrony środowiska wyróżnione zostały Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Elbląg.  W kategorii kultura i sztuka nagrodę otrzymał mjr Maciej Skrzypczak – Dowódca Orkiestry Reprezentacyjnej WP. W dziedzinie służba zdrowia nagrodę otrzymał Pan doktor Tadeusz Naguszewski – Ordynator II Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Endokrynologicznym i Pododdziałem Diabetologicznym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Laureatem w kategorii opieka społeczna został Pan Stanisław Brandt – Honorowy Prezes Polskiego Związku Niewidomych w Elblągu. Dwie nagrody przyznane zostały w kategorii sport i turystyka. Laureatami zostali: Pani Hanna Skrobotun – Prezes Elbląskiego Klastra Turystycznego oraz Integracyjny Klub Sportowy ATAK. W kategorii Inne nagrodę otrzymał Pan Henryk Myśliński – fotograf, dokumentalista. Nagrodę specjalną otrzymał natomiast ks. infułat Mieczysław Józefczyk – Honorowy Obywatel Elbląga, wieloletni proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja,

Pełna Informacja o laureatach Nagród Prezydenta za rok 2018.

Koncert Noworoczny był również okazją do podsumowania minionego roku i zaprezentowania planów na najbliższe miesiące.

- „Za nami rok 2018, wyjątkowy z wielu powodów. Przede wszystkim był to rok setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tak jak w całym kraju, tak i w Elblągu odbyło się wiele koncertów, wystaw, inscenizacji,  konferencji naukowych, odczytów czy szkolnych konkursów i biegów ulicznych. W naszej pamięci pozostanie wiele z nich, np. niezwykle podniosłe i wzruszające, wspólne śpiewanie Roty przez ponad 6,5 tysiąca elblążan. O tej ważnej dla każdego Polaka rocznicy przypominać też będzie nazwa nadana nowemu wiaduktowi na Zatorze: wiadukt 100-lecia odzyskania niepodległości. Dziękuję Państwu serdecznie za włączenie się w setki jubileuszowych inicjatyw. Za wspaniałą atmosferę i nauczanie najmłodszych czym jest wolność i patriotyzm. Miniony rok związany był też z wyborami samorządowymi. Elblążanie wybrali nową radę miejską i nowego prezydenta. Jak to mówią ”nowego -  starego”, bo to mnie Państwo ponownie powierzyli ten Urząd. Raz jeszcze dziękuję za zaufanie i tak wysokie poparcie. Jaki był dla miasta rok 2018? Myślę, że dobry. Przede wszystkim ustabilizowaliśmy finanse miasta. A to pozwala na spokojniejsze spojrzenie w przyszłość. Spadło zadłużenie miasta – łącznie w całej poprzedniej kadencji aż o 63 mln zł, a do miejskiej kasy wpłynęło dodatkowych ponad 242 mln złotych pozyskanych z programów unijnych i krajowych. Dzięki temu Elbląg w rankingu pisma samorządowego Wspólnota znalazł się na 2 miejscu wśród miast na prawach powiatu, które najszybciej schodzą z zadłużenia. To duży sukces zwłaszcza, że na początku poprzedniej kadencji byliśmy na niechlubnym drugim miejscu miast najbardziej zadłużonych w kraju. Podsumowując ostatni rok nie sposób nie wspomnieć o najważniejszych zrealizowanych, bądź rozpoczętych inwestycjach. Rok temu, dokładnie z tego miejsca mówiłem o rozpoczęciu budowy wiaduktu na Zatorze. Dziś wiadukt stoi i znakomicie spełnia swoją komunikacyjną rolę. Dzięki tej inwestycji zwiększył się potencjał inwestycyjny dzielnicy, o czym świadczy np. pierwsza po wielu latach budowa nowoczesnego budynku mieszkalnego. Na Zatorzu oprócz wiaduktu wybudowana została także hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 14. Zakończyliśmy pierwszy etap modernizacji Targowiska Miejskiego. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zrealizowało budowę nowej przepompowni ścieków w rejonie skrzyżowania ulic Mazurskiej – Odrodzenia. Zastąpiła ona mocno wyeksploatowaną przepompownię z lat 70-tych ubiegłego wieku. Rozpoczęła się też budowa stacji uzdatniania wody w Szopach, pozyskaliśmy także ponad 56 mln złotych na modernizację oczyszczalni ścieków. W czerwcu ubiegłego roku oddaliśmy do użytku zmodernizowany hangar żeglarski przy ulicy Radomskiej. Jak twierdzą wodniacy mamy teraz jedną z najnowocześniejszych infrastruktur żeglarskich na północy kraju. Ma to szczególne znaczenie w kontekście budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną i perspektywy wzrostu ruchu turystycznego. Kolejne inwestycje zakończone zostały na stadionie Olimpii Elbląg, gdzie wybudowane zostało nowoczesne oświetlenie” – zaznaczył Prezydent.

Pełna treść wystąpienia Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego.

Galę uświetnił koncert Krystyny Prońko.

Galeria zdjęć