Zachęcamy do udziału w konsultacjach

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu „Plan Adaptacji do zmian klimatu Miasta Elbląga do roku 2030” oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko. Do dnia 30 listopada 2018 r. można zgłaszać uwagi do obu projektów. Z dokumentami można zapoznać się pod linkiem: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/51541, a także w siedzibie Urzędu Miejskiego - w Referacie Ochrony Środowiska, ul. Łączności 1, pokój 242 (Budynek główny "B", II piętro).

„Plan Adaptacji do zmian klimatu Miasta Elbląga do roku 2030” powstał w ramach projektu Ministerstwa Środowiska realizowanego we współpracy z 44 polskimi miastami liczącymi powyżej 100 tys. mieszkańców. Dokument opracowany dla Elbląga uwzględnienia specyfikę miasta i cechy wynikające z jego lokalizacji, uwarunkowań przyrodniczych, a także aktualnej kondycji oraz planów rozwoju. Plan Adaptacji ma na celu zmniejszenie podatności miasta na zachodzące zmiany klimatyczne, w tym zjawiska ekstremalne oraz zwiększenie potencjału do radzenia sobie ze skutkami tych zjawisk.