Wiadukt na Zatorze otwarty

Wiadukt na Zatorze otwarty

Wiadukt na Zatorze otwarty - Wiadukt na Zatorze otwarty

W sobotę po wielu latach obietnic i oczekiwań, odbyło się oficjalne oddanie do użytku wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi na Zatorze. Dzięki realizacji inwestycji nie tylko ułatwiony został przejazd do centrum miasta, ale również wzrosło bezpieczeństwo  mieszkańców. Służby ratunkowe nie muszą bowiem już czekać pod szlabanami na przejazd pociągu. Koszt budowy wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi wyniósł 35 mln złotych.

- Miałem ten zaszczyt i przyjemność, że uczestniczyłem w tworzeniu pierwszej strategii rozwoju Elbląga. To był rok 1996 i wtedy właśnie wpisano konieczność połączenia Zatorza z miastem wiaduktem. To był jeden z priorytetów, który właśnie dzisiaj stał się faktem. Oddajemy do użytku obiekt, który bezproblemowo będzie łączył Zatorze z miastem. Jak to jest ważne wiedzą szczególnie mieszkańcy Zatorza oraz służby ratunkowe. Jest to bardzo mocne włączenie Zatorza w naszą miejską tkankę.  Przestaje to być dzielnica peryferyjna. Wiadukt otworzy tę dzielnicę na dalsze inwestycje, są firmy chętne budować tu mieszkania, powstanie nowa Komenda Miejska Policji – mówił podczas uroczystego otwarcia wiaduktu Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Zakres inwestycji obejmował między innymi budowę wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową. Inwestycja kosztowała prawie 35 mln zł, z czego ponad 12,2 mln zł Prezydent pozyskał z funduszy unijnych, a 2,7 mln zł z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

- Szczególne uznanie dla pana Witolda Wróblewskiego, bo nie obiecuje, a realizuje. Jest konsekwentny w działaniu. W tej kadencji powstał projekt inwestycji, która przez lata była oczekiwana i wskazywana przez mieszkańców. Zrealizował projekt, montaż finansowy. Zrealizowana została sama inwestycja. Dzisiaj można poruszać się z centrum na Zatorze. Na uwagę zasługuje fakt wykorzystania pieniędzy unijnych. Pan prezydent mówił, że jest to w ramach Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej. Analizowałem to. Sam Elbląg z Regionalnego Programu Operacyjnego pozyskał ponad 150 mln zł w tej kadencji pieniędzy unijnych. Wiem, że pan prezydent ma w zanadrzu jeszcze inne projekty - podkreślał Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Podczas uroczystości Prezydent podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji, w tym: projektantom, wykonawcom, inżynierom kontraktu i pracownikom Urzędu.

- Dziękuję też Zatorzanom za cierpliwość. Jednocześnie przepraszam za wszelkie niedogodności, które musieli Państwo znosić podczas budowy. Mam jednak nadzieję, że bezkolizyjny przejazd je wynagrodzi – mówił Prezydent.

Wiadukt został poświęcony przez proboszczów parafii, które połączył: Trójcy Świętej i św. Jerzego.

- Proponowałem Radzie Miejskiej, by w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości nazwać wiadukt, nawiązując do tej rocznicy. Szkoda że radni PiS kilkakrotnie nie podjęli tego tematu i dzisiaj nie ma odsłonięcia stosownej tablicy. Mam nadzieję, że w kolejnej kadencji to zrobimy – stwierdził prezydent.

W związku z otwarciem wiaduktu od poniedziałku 8 października wygrodzony został przejazd przez tory kolejowe w ul. Lotniczej. Pozostało tam jedynie tymczasowe przejście dla pieszych regulowane jak dotąd rogatkami.

Galeria zdjęć

Szczegółowe informacje nt. inwestycji

Nazwa zadania: "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej"

Zadanie realizowała Firma Budowlano – Drogowa MTM S.A. z siedzibą w Gdyni

Zakres umowy
1. Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu,
2. Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu,
3. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ul. Lotniczej do rzeki Kumieli

Na zakres robót, będących przedmiotem niniejszej umowy, składała  się m.in.
1) przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2046 N – ciąg ul. Lotniczej i Skrzydlatej wraz z robotami geotechnicznymi wzmocnienia podłoża gruntowego oraz nasypami,
2) budowa dwóch łącznic Ł1 i Ł2 wraz z mini rondem na połączeniu ulicy Lotniczej z odcinkiem tej ulicy stanowiącym dojazd do dworca kolejowego i autobusowego,
3) przebudowa skrzyżowania ulicy Lotniczej - Skrzydlatej - Kilińskiego,
4) przebudowa odcinka drogi – ul. Fredry z przebudową skrzyżowania z odcinkiem ul. Lotniczej na przedłużeniu ul. Fredry oraz budowa łącznika pomiędzy tym skrzyżowaniem do skrzyżowania ulicy Skrzydlatej i Lotniczej,
5) budowa wiaduktu drogowego nad torami linii kolejowej – WD-2,
6) budowa wiaduktu drogowego w ciągu łącznicy Ł1 wiodącej w kierunku dworca - WD-1,
7) budowa przejścia dla pieszych pod łącznicą Ł2 – PP-3,
8) budowa chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż przebudowanych i rozbudowanych ulic,
9) budowa murów oporowych na odcinkach dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową
10) przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej wraz z systemem podczyszczania i zrzutem do rzeki Kumieli,
11) budowa kanałów technologicznych,
12) przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego,
13) przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lotniczej z Al. Grunwaldzką,
14) przebudowa istniejącego uzbrojenia wraz z usunięciem kolizji
15) przebudowa zjazdów, miejsc postojowych,
16) budowa zatok autobusowych,
17) wycinka drzew kolidujących z budową, wykonanie nasadzeń, wykonanie zieleni,
18) rozbiórka obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją,
19) wykonanie elementów docelowej organizacji ruchu
20) wykonanie i montaż tablic informacyjnych i tablic pamiątkowych dotyczących realizowanego przedsięwzięcia budowlanego.

Koszt:  34 974 089,46 zł brutto, w tym:
za budowę wiaduktu kwota netto: 6 167 995,90 zł
za budowę dróg dojazdowych kwota netto: 22 112 262,51 zł
za przebudowę kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej kwota netto: 153 960,66 zł

Pozyskane dofinansowanie:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020: „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu” Dofinansowanie: 12 248 655,37 zł

Rezerwa subwencji ogólnej, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa: „Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej” Dofinansowanie – 2 753 900,00 zł