Hala przy SP 14 gotowa

Hala przy SP 14 gotowa

Hala przy SP 14 gotowa - Hala przy SP 14 gotowa

Kolejna ważna inwestycja dla Zatorzan. Przy Szkole Podstawowej nr 14 otwarta została hala sportowa. Uroczystość otwarcia obiektu połączona była z festynem charytatywnym pn. Zatorze wszystko może, z którego dochód przeznaczony będzie na leczenie Agnieszki – jednej z mieszkanek dzielnicy.

 

- "To ważny dzień dla Zatorza. Budowa hali to inwestycja wyczekiwana przez SP nr 14 . Dzisiaj możemy podziwiać ten obiekt. Uczniowie zyskali fantastyczną bazę sportową, gdzie będą mogli ćwiczyć i uprawiać sport. Osobom, które będą korzystały z tego obiektu, życzę satysfakcji i dużo radości. Pragnę również podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego obiektu" - mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

- "Otwarcie tego obiektu to dla nas niebywała radość. Wiemy, jak funkcjonuje się, gdy szkoła posiada tylko małą halę pomocniczą. Nasi uczniowie mieli zajęcia organizowane na hali przy Al. Grunwaldzkiej. To było dosyć trudne logistycznie, wiązało się z dojazdami. Teraz mamy odpowiedni obiekt, który będzie służył dzieciom i młodzieży" - podkreślała Kazimiera Pierzyńska- Czujwid, dyrektor SP 14.

Koszt inwestycji wyniósł 738 tys. zł. Środki na realizację inwestycji pochodziły z budżetu miasta – częściowo z Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowy zakres przedsięwzięcia obejmował:
•    wykonanie prac projektowych, tj. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej hali sportowej, zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 14, przy ul. Mielczarskiego 45 w Elblągu,
•    wykonanie robót budowlanych, tj.:
a)    budowę hali sportowej namiotowej wraz z instalacjami wewnętrznymi (instalacje sanitarne - c.o., węzeł cieplny, instalacje elektryczne),
b)    odwodnienie hali,
c)    wykonanie budynku łącznika pomiędzy istniejącym zapleczem szatniowo-sanitarnym a halą,
d)    wykonanie przyłączy do sieci elektroenergetycznej, kanalizacji deszczowej,
e)    wykonanie elementów zagospodarowania terenu z elementami małej architektury,
f)    wykonanie nowego oświetlenia terenu.

Otwarcie hali połączone było z festynem charytatywnym pn. „Zatorze wszystko może”, podczas którego, dzięki zaangażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli atrakcji nie brakowało. Były między innymi: konkursy, zawody sportowe, loterie, licytacje, kawiarenka, czy koncerty Marty Gałuszewskiej i Łukasza Geska. Dochód z festynu przeznaczony zostanie na leczenie Agnieszki – jednej z mieszkanek Zatorza.

Galeria zdjęć