Straż Miejska z certyfikatem

Straż Miejska z certyfikatem

Straż Miejska z certyfikatem - Straż Miejska z certyfikatem

Straż Miejska w Elblągu uzyskała certyfikat potwierdzającego spełnianie niezbędnych wymogów standardu, określonych w Programie standaryzacji straży gminnych i miejskich „Z mieszkańcami dla mieszkańców”. Wręczenie certyfikatu przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego Artura Chojeckiego nastąpiło w Olsztynie podczas narady komendantów straży gminnych i miejskich.
Przystąpienie do programu standaryzacji straży gminnych i miejskich „Z mieszkańcami dla mieszkańców” jest dobrowolne. Jego główny cel to podniesienie jakości, rozszerzenie działań na rzecz porządku publicznego w ramach ustawowych kompetencji straży gminnych (miejskich) oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku formacji. Ideą programu jest promowanie straży gminnych (miejskich), które spełniają standardy wynikające z przepisów oraz dodatkowe elementy istotne z punku widzenia dobrego działania straży. Wymogi, które należy spełnić starając się o certyfikat dotyczą między innymi planowania działań straży gminnej, zapewnienia podstawowych regulacji organizacyjnych jednostki, prawidłowej realizacji zadań ustawowych, monitorowania sprawności i skuteczności działania jednostki oraz doskonalenie działań. Przyznany certyfikat jest ważny przez 2 lata. Z uwagi na konieczność spełnienia wielu restrykcyjnych wymogów chęć przystąpienia do programu wyraziły jedynie 2 z 25 oddziałów straży gminnych, funkcjonujących obecnie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.