Spotkanie z kombatantami

Spotkanie z kombatantami

Spotkanie z kombatantami - Spotkanie z kombatantami

W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Prezydenta Witolda Wróblewskiego z Radą Kombatantów. Celem spotkania było porozmawianie o działalności organizacji kombatanckich, bieżących sprawach w życiu miasta i nowych inicjatywach planowanych na rok bieżący.

 

Podczas spotkania Prezydent podziękował kombatantom za dotychczasową współpracę, przestawił również uczestnikom spotkania bieżące sprawy, którymi aktualnie zajmuje się samorząd, dotyczące m.in. sytuacji finansowej oraz inwestycji miejskich, zaplanowanych w budżecie miasta na rok 2018.
- W budżecie miasta, tak jak dotychczas zabezpieczone zostały środki na wsparcie finansowe środowiska elbląskich kombatantów - mówił prezydent Witold Wróblewski. Prezydent zapowiedział również kolejne działania samorządu skierowane do elbląskich seniorów, w tym pilotażowy program teleopieki, czy kolejną edycję cyklu spotkań pn. Kierunek zdrowie, która w tym roku będzie się odbywała pod hasłem „Ruszaj się i ciesz się zdrowiem”. Poinformował także o podejmowanych działaniach w związku z przypadającą w tym roku 100 rocznicą odzyskania niepodległości.

Pełnomocnik Prezydenta ds. Kombatantów i Współpracy z Wojskiem Ryszard Sorokosz natomiast przedstawił program działań na rok bieżący, w którym zaplanowany został cykl spotkań z kombatantami, między innymi na temat bezpieczeństwa. Nawiązana została również współpraca z WORD, dzięki czemu w kwietniu odbędzie się spotkanie z kombatantami kierowcami, podczas którego przypomniane zostaną zasady ruchu drogowego.

Spotkanie z kombatantami

Spotkanie z kombatantami - Spotkanie z kombatantami

Spotkanie z kombatantami

Spotkanie z kombatantami - Spotkanie z kombatantami

Spotkanie z kombatantami

Spotkanie z kombatantami - Spotkanie z kombatantami

Spotkanie z kombatantami

Spotkanie z kombatantami - Spotkanie z kombatantami

Spotkanie z kombatantami

Spotkanie z kombatantami - Spotkanie z kombatantami