Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami

Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami

Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami - Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami

W Kamieniczkach Elbląskich odbyło się spotkanie Prezydenta Witolda Wróblewskiego z lokalnymi przedsiębiorcami oraz przedstawicielami elbląskich uczelni. Było ono okazją do rozmów na temat efektywnej współpracy samorządu z elbląskim biznesem, a także, dzięki podpisanej podczas spotkania umowie, do zaprezentowania możliwości współpracy lokalnych przedsiębiorców z Polsko – Norweską Izbą Handlową w Oslo.

W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu przedstawicieli największych elbląskich firm różnych branż, organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz uczelni wyższych.

- „Bardzo dziękuję, że przyjęli Państwo moje zaproszenie i tak licznie przybyli na spotkanie. Już kolejny raz możemy porozmawiać o współpracy, wymienić doświadczenia i wiedzę w sprawach ważnych dla rozwoju miasta i lokalnych firm” – mówił Prezydent Witold Wróblewski.

Prezydent przedstawił przedsiębiorcom aktualną sytuację finansową miasta, zrealizowane i planowane projekty inwestycyjne oraz podjęte w ostatnim czasie działania i narzędzia samorządu stymulujące rozwój biznesu w Elblągu.

- „We współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową stworzyliśmy Inkubator Przedsiębiorczości. W Elbląskim Parku Technologicznym natomiast realizowaliśmy projekt wsparcia dla  młodych firm pn. Hub of Talents, dzięki któremu najbardziej innowacyjne pomysły przedsiębiorców uzyskały wsparcie unijne na wdrożenie ich w życie” – wyliczał Witold Wróblewski.

Wiele czasu podczas spotkania poświęcono także na zaprezentowanie kierunków rozwoju i zamierzeń szkolnictwa zawodowego w odniesieniu do potrzeb lokalnego rynku pracy.

- „Tworzymy system szkolnictwa zawodowego tak, aby kształcić w tych kierunkach, które są Wam potrzebne. Pozyskaliśmy ponad 25 mln złotych na ten cel. Przekształcamy Centrum Kształcenia Praktycznego w Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej. Przygotowujemy nowoczesne pracownie do nauki zawodu” – podkreślał Prezydent.

Podczas spotkania Prezydent Witold Wróblewski podpisał także umowę o współpracy pomiędzy elbląskim samorządem, a Norwesko – Polską Izbą Handlową. Możliwości współpracy lokalnego biznesu z przedsiębiorcami norweskimi zaprezentowała Ewa Burdon, Prezes Norwesko-Polskiej Izby Handlowej w Oslo.

- „Jest wiele możliwości wspólnych działań. Jestem wdzięczna Prezydentowi, że zechciał z nami nawiązać współpracę. Jesteście pierwszym miastem, które podpisało z nami taką umowę. Możemy być dla Państwa pośrednikiem, który będzie ułatwiał kontakty w Norwegii. Do nas zwracają się norwescy przedsiębiorcy, którzy poszukują partnerów, podwykonawców. Będę starała się zorganizować misję gospodarczą. Jesteśmy też otwarci na Państwa pomysły współpracy w ramach mechanizmu norweskiego" – mówiła między innymi Ewa Burdon.

Zobacz nagranie z podpisania umowy

Spotkanie było również okazją do poinformowania przedsiębiorców o przygotowywanej elbląskiej misji gospodarczo-naukowej na Ukrainę.

- „Planowany termin misji to 21-23 maja 2018r. Nasza misja wpisuje się w Międzynarodowe Forum Inwestycyjne w Tarnopolu, gdzie spotykają się przedsiębiorcy z ok. 20 krajów. Forum w Tarnopolu poprzedzą spotkania przedsiębiorców we Lwowie. Odbyłem w tej sprawie spotkanie z Merem Lwowa , Wiceprezydentem Lwowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i Konsulem Generalnym RP we Lwowie, którzy wesprą nas w organizacji przedsięwzięcia.  Na tę chwilę branże, jakie chętnie widzi strona ukraińska we współpracy to meblarstwo i akcesoria meblowe, przemysł spożywczy, energetyka i turystyka” – zaznaczył Prezydent Witold Wróblewski.

Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami

Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami - Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami

Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami

Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami - Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami

Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami

Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami - Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami

Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami

Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami - Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami

Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami

Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami - Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami

Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami

Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami - Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami

Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami

Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami - Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami

Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami

Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami - Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami