O lokalnym rynku pracy

O lokalnym rynku pracy

O lokalnym rynku pracy - O lokalnym rynku pracy

W ramach Europejskich Dni Pracodawcy w auli Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej odbyła się konferencja pn. "Porozmawiajmy o lokalnym rynku pracy". Wzięli w niej udział pracodawcy, instytucje otoczenia biznesu, przedstawiciele nauki.

- „Bardzo się cieszę, że spotykamy się, aby porozmawiać o tak ważnej kwestii. Od wielu lat rynek pracy w Elblągu się zmienia. Na koniec września stopień bezrobocia wynosił 9,8 proc. To wynik, który pokazuje, że w skali ostatnich lat bezrobocie w Elblągu się zmniejsza, jednak z drugiej strony nadal mamy problem ze znalezieniem właściwej kadry.  W Urzędzie Pracy większość zarejestrowanych osób to takie, które pracy szukają od lat” – podkreślał Prezydent Witold Wróblewski.

Prezydent mówił również o współpracy samorządu z przedsiębiorcami i przedstawicielami świata nauki.

- „Ta współpraca jest realizowana w ramach tzw. złotego trójkąta. Jej efektem są nasze wspólne projekty, dotyczące stworzonego inkubatora przedsiębiorczości, czy projektu startapów. Naszym priorytetem jest również rozwój szkolnictwa zawodowego, kształcącego pod potrzeby lokalnego rynku pracy. W tym celu utworzone zostało Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej oraz przygotowane zostały wielomilionowe projekty dot. rozbudowy szkolnictwa zawodowego, które są już realizowane” – zaznaczył Prezydent.

Podczas konferencji poruszane były między innymi tematy pozyskiwania i utrzymania najlepszych pracowników, roli kształcenia zawodowego na rynku pracy, czy nowych zasad zatrudniania cudzoziemców po 1 stycznia 2018 roku.

Organizatorem konferencji był Powiatowy Urząd Pracy, współorganizatorami: PWSZ, Elbląska Izba Gospodarcza, Związek Pracodawców Ziemi Elbląskiej, Elbląska Rada Klastrów i Cech Rzemiosł Różnych.

O lokalnym rynku pracy

O lokalnym rynku pracy - O lokalnym rynku pracy

O lokalnym rynku pracy

O lokalnym rynku pracy - O lokalnym rynku pracy

O lokalnym rynku pracy

O lokalnym rynku pracy - O lokalnym rynku pracy

O lokalnym rynku pracy

O lokalnym rynku pracy - O lokalnym rynku pracy

O lokalnym rynku pracy

O lokalnym rynku pracy - O lokalnym rynku pracy