Budżet Obywatelski 2018 - zobacz zwycięskie pomysły mieszkańców

Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski - Budżet Obywatelski

Znamy projekty, które będą realizowane w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego. Głosami mieszkańców, spośród 100 projektów, które poddane zostały pod głosowanie, wybranych zostało do wykonania 20 zadań, w tym 10 małych projektów. Łączny szacunkowy koszt wybranych do realizacji zadań wynosi 2 517 000 złotych.

 

W tegorocznym głosowaniu udział wzięło 15 690 osób (w ubiegłym roku 3 214 osób), w tym 9398 kobiet i 6292 mężczyzn. W okręgach oddanych zostało łącznie 10 144 głosów. Na zadania ogólnomiejskie zagłosowało natomiast 13 424 elblążan. W tym roku po raz pierwszy w głosowaniu mogły wziąć osoby, które ukończyły 16 rok życia. Z tego prawa skorzystało 215 osób – w tym 126 17-latków i 89 16 – latków. Po raz pierwszy także mieszkańcy mogli głosować w mobilnych punktach BO w największych centrach handlowych Elbląga.

- „Chciałbym podziękować wszystkim elblążanom, którzy aktywnie włączyli się w tworzenie Budżetu Obywatelskiego na rok 2018, zarówno tym którzy składali wnioski, jak i tym którzy wzięli udział w głosowaniu. Cieszę się, że tak wielu mieszkańców wykazuje zainteresowanie sprawami miasta. Budżet Obywatelski to narzędzie, dzięki któremu sami decydujemy o tym, co jest najważniejsze do wykonania w najbliższej okolicy. Tegoroczna edycja udowodniła, że elblążanie chcą brać udział w zmienianiu swego otoczenia i poprawie jakości życia” – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.

Poznaj zwycięskie projekty

Zobacz jak głosowali mieszkańcy
Inicjatywy Ogólnomiejskie
Okręg 1
Okręg 2
Okręg 3
Okręg 4
Okręg 5