8 mln złotych na adaptację Biblioteki Elbląskiej

8 mln złotych na adaptację Biblioteki Elbląskiej

8 mln złotych na adaptację Biblioteki Elbląskiej - 8 mln złotych na adaptację Biblioteki Elbląskiej

W Bibliotece Elbląskiej odbyło się dziś podpisanie umowy kolejnego projektu, który realizowany będzie przy wsparciu unijnym. Prawie 8 mln złotych Prezydent Witold Wróblewski pozyskał na zadanie pn. „Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego  o potencjale turystycznym – ETAP I”.

- „Mamy taki czas, gdzie Elbląg czerpie pełnymi garściami ze środków unijnych. To ważne, bo wiemy że tych pieniędzy w następnej perspektywie będzie już znacznie mniej. Cieszę się, że Pan Prezydent nie tylko sięga po fundusze na projekty w infrastrukturę komunalną, ale i na inne działania. Ten ważny i duży projekt z dziedziny kultury jest już faktem. Kultura musi funkcjonować w mieście i ta historia musi być podbudowana ratowaniem i przywracaniem obiektów do funkcjonowania. Projekt został bardzo dobrze oceniony. Gratuluję, zwłaszcza, że wniosków było o wiele więcej niż pieniędzy" – mówił Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa, podczas dzisiejszego podpisania umowy.

- "Z 34 projektów dofinansowanie otrzymało dziewięć, nasze miasto było na czwartym miejscu. Projekt dotyczy zarówno modernizacji ścian, jak i działań miękkich polegających na unowocześnieniu form wykorzystania obiektu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia" -dodał Witold Wróblewski, prezydent miasta.

- "Średniowieczne mury wymagają pilnej naprawy, musimy przede wszystkim zabezpieczyć elewację, dachy i osuszyć cały budynek. Mamy też wspaniały dziedziniec z placem, który powinien być funkcjonalnym miejscem dla wszystkich elblążan" — podkreslał Jacek Nowiński, dyrektor Biblioteki Elbląskiej.

Szczegółowy zakres inwestycji przewiduje:
1. Renowację (konserwację i ochronę) zabytkowego zespołu budynków Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida w Elblągu wraz z zagospodarowaniem terenu dziedzińca:
-    renowację elewacji obiektu polegającą m.in. na oczyszczeniu murów, remoncie trzech przypór;
-    remont trzech nadproży nad wejściami obiektu;
-    wymianę ceramicznego pokrycia dachów;
-    wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
-    iluminację obiektu od strony północnej;
-    przebudowę dziedzińca w zakresie: oświetlenia i odwodnienia dziedzińców, elementów małej architektury, zieleni;
-    konserwację pozostałości średniowiecznych murów na dziedzińcu.
2. Zabezpieczenie przed zagrożeniami wynikającymi ze złego stanu obiektu, tj. przed degradacją i stopniowym niszczeniem:
-    izolację przeciwwilgociową i przeciwwodną ścian: izolację pionową ścian zewnętrznych (wraz z przebudową schodów), neutralizację skażenia biologicznego ścian otynkowanych i nieotynkowanych;
-    zabezpieczenie przed kradzieżą i włamaniem – przeprowadzenie sieci instalacji CCTV przez teren dziedzińca, który będzie monitorowany zespołem kamer zewnętrznych.
3. Adaptację obiektu polegającą na unowocześnianiu form jego wykorzystania wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia:
-    utworzenie w podziemiach zabytkowego obiektu interaktywnej wystawy dawnej książki i prasy – ELKAMERA w celu promocji i zachowania dziedzictwa kulturowego, tj.: ruchomych zbiorów zabytkowych biblioteki (rękopisy, starodruki i inkunabuły), nieznanej historii zabytkowego zespołu obiektów Biblioteki Elbląskiej oraz Kanału Elbląskiego;
adaptację pomieszczenia w piwnicy na węzeł sanitarny.

Koszt przedsięwzięcia wynosi 9.364.280,75 zł, z czego 7.950.274,36 zł pochodzić będzie z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 6:  Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1. Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.

8 mln złotych na adaptację Biblioteki Elbląskiej

8 mln złotych na adaptację Biblioteki Elbląskiej - 8 mln złotych na adaptację Biblioteki Elbląskiej

8 mln złotych na adaptację Biblioteki Elbląskiej

8 mln złotych na adaptację Biblioteki Elbląskiej - 8 mln złotych na adaptację Biblioteki Elbląskiej

8 mln złotych na adaptację Biblioteki Elbląskiej

8 mln złotych na adaptację Biblioteki Elbląskiej - 8 mln złotych na adaptację Biblioteki Elbląskiej