Zmiany organizacji ruchu

Zmiany organizacji ruchu ul. Lotnicza

Zmiany organizacji ruchu ul. Lotnicza - Zmiany organizacji ruchu ul. Lotnicza

Departament Zarząd Dróg przekazuje informacje o zmianach organizacji ruchu w związku z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi

1.    W ramach przebudowy sieci c.o. związanych z zadaniem przebudowy skrzyżowania Al.Grunwaldzkiej z ul.Mickiewicza, z dniem 14.08.br. wykonawca robót planuje przystąpić do robót w chodniku Al. Grunwaldzkiej po stronie PKS. Prace ziemne i instalacyjne powodować będą zajęcie całej szerokości chodnika w związku z tym ruch pieszy skierowany zostanie przez teren dworca PKS. Trasa przejścia zostanie odpowiednio oznakowana i wykonana w sposób pozwalający na bezpieczne korzystanie przez pieszych i rowerzystów.

2.    W związku z przebudową sieci c.o. i wod-kan w ramach usuwania kolizji z drogami dojazdowymi do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej od dnia 16 sierpnia planowane jest wprowadzenie kolejnego etapu robót i zmiany w organizacji ruchu. Udostępniona zostanie do ruchu na całej długości jezdnia ul. Lotniczej od strony Giełdy Elbląskiej natomiast zamknięty zostanie odcinek jezdni po stronie dworca na odcinku od wjazdu do PKS do skrzyżowania z dojazdem do pętli autobusowej. Funkcjonowanie ruchu przedstawia schemat. W dalszym ciągu obowiązuje objazd dla pojazdów od strony Zatorza do Al. Grunwaldzkiej przez ul. Fredry – Malborską - Fabryczną