Przebudowa ul. Płk. Dąbka z dofinansowaniem

Przebudowa ul. Płk. Dąbka z dofinansowaniem

Przebudowa ul. Płk. Dąbka z dofinansowaniem - Przebudowa ul. Płk. Dąbka z dofinansowaniem

Prawie milion złotych dofinansowania pozyskał Prezydent Witold Wróblewski z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na przebudowę  ul. Płk. Dąbka. Dziś w Olsztynie podpisana została z Wojewodą Warmińsko Mazurskim Arturem Chojeckim umowa dofinansowania na ten cel.

- „Zawieramy kolejne umowy na remonty i modernizacje lokalnych dróg. Jest to możliwe dzięki oszczędnościom, które zostały wygenerowane przy realizacji projektów przez samorządy, które wcześniej otrzymały dofinansowanie – poinformował wojewoda, zapewniając, że program będzie kontynuowany również w kolejnych latach, a środki na jego realizację większe niż dotychczas. Już podczas pierwszego naboru wniosków do programu okazało się jak ogromna jest potrzeba, aby oprócz dróg krajowych i wojewódzkich remontowane były również drogi lokalne – gminne i powiatowe. To po nich na co dzień poruszają się mieszkańcy, dlatego chcemy, aby ich stan z roku na rok poprawiał się. W wielu przypadkach, gminy ze swoimi skromnymi budżetami, nie byłyby w stanie zapewnić środków na sfinansowanie całej inwestycji, stąd pomysł, aby 50% udział w realizacji tych inwestycji ponosiło państwo” - wyjaśnił Artur Chojecki.


Wśród samorządów, które otrzymały wsparcie w tegorocznej edycji programu jest Gmina Miasto Elbląg. Prezydent pozyskał z tego źródła środki na realizację projektu  pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej”.

- „Zadanie, które obecnie jest realizowane  jest  kontynuacją odnowy ulicy Płk. Dąbka, która rozpoczęta została w ubiegłym roku w ramach tzw. weekendowych remontów dróg. Obejmuje ono wymianę i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni na odcinkach ul. Płk. Dąbka, przebudowę ulicy w obszarze zjazdu do nowego budynku sądu, przebudowę ulicy w obszarze skrzyżowania ul Płk. Dąbka z ul. Cichą i ul. Brzozową oraz w obszarze skrzyżowania ul Płk. Dąbka z ul. Pionierską” – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.

Koszt projektu to 1.934.373,19 zł. Pozyskane dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej wynosi 967.186,00 zł. Projekt ten realizowany jest w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Elblągu, które przeznacza na ten cel 110 000 zł.

Zobacz film z podpisania umowy

Przebudowa ul. Płk. Dąbka z dofinansowaniem

Przebudowa ul. Płk. Dąbka z dofinansowaniem - Przebudowa ul. Płk. Dąbka z dofinansowaniem

Przebudowa ul. Płk. Dąbka z dofinansowaniem

Przebudowa ul. Płk. Dąbka z dofinansowaniem - Przebudowa ul. Płk. Dąbka z dofinansowaniem

Przebudowa ul. Płk. Dąbka z dofinansowaniem

Przebudowa ul. Płk. Dąbka z dofinansowaniem - Przebudowa ul. Płk. Dąbka z dofinansowaniem

Przebudowa ul. Płk. Dąbka z dofinansowaniem

Przebudowa ul. Płk. Dąbka z dofinansowaniem - Przebudowa ul. Płk. Dąbka z dofinansowaniem