O bezpieczeństwie i zarządzaniu kryzysowym

O bezpieczeństwie i zarządzaniu kryzysowym

O bezpieczeństwie i zarządzaniu kryzysowym - O bezpieczeństwie i zarządzaniu kryzysowym
Wczoraj w Urzędzie Miejskim odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas obu spotkań omawiane były działania mające na celu zwiększenie  bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przedstawione zostało sprawozdanie ze stanu realizacji zadań Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – „Bezpieczny Elbląg” – współdziałanie i aktywizacja społeczna w 2016r. Członkowie Komisji zapoznali się również z projektem uchwały aktualizującej Program. Omówione zostały także zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa jakimi zajmą się poszczególne Komisje Programu oraz przydzielono środki na ich realizację. W tym roku jest to kwota 140.000,00 zł., która wydatkowana będzie między innymi na programy prewencyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, kontynuację kampanii „Bezpieczny senior”, czy zakup detektorów tlenku węgla.


- „Ta kwota to oczywiście nie jedyne środki przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa w mieście. W budżecie mamy zabezpieczone finanse na wiele innych działań oraz na wsparcie służb mundurowych” – zaznaczył podczas posiedzenia Prezydent Witold Wróblewski. 


Podczas posiedzenia przedstawiona została informacja o wskazanych przez służby potrzebach nowych punktów monitoringu wizyjnego miasta oraz koncepcja utworzenia miasteczka rowerowego w rejonie zieleńca przy ul. Mickiewicza.

O bezpieczeństwie i zarządzaniu kryzysowym

O bezpieczeństwie i zarządzaniu kryzysowym - O bezpieczeństwie i zarządzaniu kryzysowym

O bezpieczeństwie i zarządzaniu kryzysowym

O bezpieczeństwie i zarządzaniu kryzysowym - O bezpieczeństwie i zarządzaniu kryzysowym


Miejski Zespół  Zarządzania Kryzysowego natomiast podczas swojego posiedzenia podsumował prace za rok 2016, prowadzone działania przeciwpowodziowe, które realizowane były na początku stycznia br.  oraz  omówił ćwiczenia miejskie, które odbędą się jesienią. Zastępca Przewodniczącego Zespołu  – Kierownik RBiZK Tomasz Świniarski poinformował o nowym zarządzeniu ws. utworzeniu na terenie miasta Elbląg Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz o prowadzonych pracach związanych z reorganizacją formacji obrony cywilnej.

O bezpieczeństwie i zarządzaniu kryzysowym

O bezpieczeństwie i zarządzaniu kryzysowym - O bezpieczeństwie i zarządzaniu kryzysowym

O bezpieczeństwie i zarządzaniu kryzysowym

O bezpieczeństwie i zarządzaniu kryzysowym - O bezpieczeństwie i zarządzaniu kryzysowym