O rozwoju miasta i lokalnego biznesu

O rozwoju miasta i lokalnego biznesu

O rozwoju miasta i lokalnego biznesu - O rozwoju miasta i lokalnego biznesu
W Kamieniczkach Elbląskich odbyło się spotkanie Prezydenta Witolda Wróblewskiego z lokalnymi przedsiębiorcami. Było ono okazją do rozmów na temat dalszego rozwoju miasta i efektywnej współpracy samorządu z elbląskim biznesem.

W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu przedstawicieli największych elbląskich firm różnych branż oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców, a także przedstawiciele  Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie oraz  Warmińsko –Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.


- „Bardzo dziękuję, że przyjęli Państwo moje zaproszenie i tak licznie przybyli na dzisiejsze spotkanie. Już kolejny raz możemy porozmawiać o współpracy, wymienić doświadczenia i wiedzę w sprawach ważnych dla rozwoju miasta i lokalnych firm" - mówił podczas spotkania Prezydent Witold Wróblewski.

Prezydent przedstawił przedsiębiorcom aktualną sytuację miasta i priorytetowe inwestycje. Wiceprezydent Jacek Boruszka natomiast zaprezentował działania i narzędzia samorządu stymulujące rozwój biznesu w Elblągu, w tym między innymi preferencje i ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, sposoby wsparcia młodych firm oaz instrumenty finansowego wsparcia lokalnego rynku pracy.

O szansach dla pracodawców, wynikających ze wzajemnej współpracy biznesu, samorządu i uczelni mówili: prof. Zbigniew Walczyk Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu i Paweł Kulasiewicz dyrektor Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym PWSZ.

- „Prowadzimy program praktyk zawodowych, realizujemy też projekt mentoringu w miejscu pracy pn. „Reaktor ABK”. PWSZ posiada także wpis do Bazy Usług Rozwojowych" – podkreślał  prof. Zbigniew Walczyk Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, zachęcając przedsiębiorców do współpracy.


Pan Zbigniew Pawlik – Konsul, Radca Wydziału Promocji,  Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie omówił natomiast możliwości współpracy polskiego i  rosyjskiego sektora gospodarczego oraz zasady i warunki uruchomienia biznesu w obwodzie kaliningradzkim.


Uczestnicy spotkania mieli również możliwość uzyskania informacji na temat funduszy europejskich dla przedsiębiorców oraz regionalnym funduszu pożyczkowym. O możliwościach  pozyskania dofinansowania z tych źródeł  mówiła Wiceprezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie – Pani Joanna Kościńska.

Przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej z Panią Wiceprezes Małgorzatą Sobieską zu Schwarzenberg  na czele przedstawili  natomiast korzyści wynikające z inwestycji w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Spotkanie zakończyła prezentacja internetowej platformy zakupowej, jako instrumentu wzmocnienia konkurencyjności i przejrzystości zamówień realizowanych dla jednostek miejskich.

O rozwoju miasta i lokalnego biznesu

O rozwoju miasta i lokalnego biznesu - O rozwoju miasta i lokalnego biznesu

O rozwoju miasta i lokalnego biznesu

O rozwoju miasta i lokalnego biznesu - O rozwoju miasta i lokalnego biznesu

O rozwoju miasta i lokalnego biznesu

O rozwoju miasta i lokalnego biznesu - O rozwoju miasta i lokalnego biznesu

O rozwoju miasta i lokalnego biznesu

O rozwoju miasta i lokalnego biznesu - O rozwoju miasta i lokalnego biznesu

O rozwoju miasta i lokalnego biznesu

O rozwoju miasta i lokalnego biznesu - O rozwoju miasta i lokalnego biznesu

O rozwoju miasta i lokalnego biznesu

O rozwoju miasta i lokalnego biznesu - O rozwoju miasta i lokalnego biznesu

O rozwoju miasta i lokalnego biznesu

O rozwoju miasta i lokalnego biznesu - O rozwoju miasta i lokalnego biznesu

O rozwoju miasta i lokalnego biznesu

O rozwoju miasta i lokalnego biznesu - O rozwoju miasta i lokalnego biznesu

O rozwoju miasta i lokalnego biznesu

O rozwoju miasta i lokalnego biznesu - O rozwoju miasta i lokalnego biznesu