Europejska wspólnota chleba w Elblągu

Europejska wspólnota chleba w Elblągu

Europejska wspólnota chleba w Elblągu - Europejska wspólnota chleba w Elblągu

Prezydent Witold Wróblewski stara się o dofinansowanie projektu pn. „Europejska wspólnota chleba – jako wartość tradycji, kultury i obyczajów” z Programu Europa dla Obywateli w ramach działania Partnerstwo Miast.


- "Chcemy, aby projekt realizowany był podczas tegorocznego Elbląskiego Święta Chleba. Będą w nim brały udział reprezentacje miast partnerskich, naukowcy, uczniowie Zespołu Szkół Gospodarczych, historycy i archeolodzy. Celem jest zacieśnienie współpracy pomiędzy miastami partnerskimi, przypomnienie wartości chleba w kulturze europejskiej, zwiększenie wiedzy na temat pieczenia chleba, wymiana doświadczeń branży piekarniczej oraz nawiązanie kontaktów w celu przyszłej wymiany uczniów szkół gospodarczych" – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski. 


Projekt zakłada m.in. organizację międzynarodowej konferencji, debatę oraz warsztaty integracyjne nt. „Europejska solidarność obywatelska, a wartość chleba na przełomie wieków”, organizację I Międzynarodowego turnieju piekarzy i cukierników o Łopatę Piekarczyka’, a opracowanie broszury z przepisami na chleb przy udziale wszystkich uczestników projektu.
Wnioskowana wartość dofinansowania wynosi 5 000 euro.