Rusza budowa chodnika na ul. M. Konopnickiej

Rusza budowa chodnika na ul. M. Konopnickiej

Rusza budowa chodnika na ul. M. Konopnickiej - Rusza budowa chodnika na ul. M. Konopnickiej

Informujemy, że od poniedziałku tj. 27.02.2017 wykonawca robót Usługi Brukarskie SC przystąpi do wykonywania chodnika wzdłuż ul. Marii Konopnickiej po stronie wschodniej w obszarze ul. Szczygla.

Zakres robót obejmuje przebudowę istniejącego oraz budowę nowego fragmentu chodnika.
•    Przebudowa odcinka około 44 metrów polegać będzie na rozebraniu istniejących płytek chodnikowych i wykonaniu nowej nawierzchni chodnika, szerokości 2.0 m wraz z przebudową wjazdów, z kostki betonowej.
•    Budowa około 80 metrów chodnika polegać będzie na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej szerokości 1.5 m.
Koszt inwestycji to 44 629,03 zł brutto.
Termin wykonania zgodnie z umową - 10 kwietnia 2017 roku.