Informacja na temat jakości powietrza w Elblagu

W związku z pytaniami mieszkańców dot. jakości powietrza w Elblągu, poniżej przedstawiamy wskaźniki średniodobowe wielkości PM10 w okresie od 01.01.2017 r. do 09.01.2017 r.

- 01.01.2017 r. – 36 µg/m3 (stan dobry)
- 02.01.2017 r. – 17 µg/m3 (stan bardzo dobry)
- 03.01.2017 r. - 18 µg/m3 (stan bardzo dobry)
- 04.01.2017 r. – 10 µg/m3 (stan bardzo dobry)
- 05.01.2017 r. – 9 µg/m3 (stan bardzo dobry)
- 06.01.2017 r. – 36 µg/m3 (stan dobry)
- 07.01.2017 r. – 49 µg/m3 (stan dobry)
- 08.01.2017 r. – 72 µg/m3 (stan umiarkowany)
- 09.01.2017 r. – 77 µg/m3 (stan umiarkowany)


Informujemy jednocześnie, że na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie http://www.powietrze.wios.olsztyn.pl/ udostępniony jest system monitoringu jakości powietrza zawierający m.in. mapę monitoringu oraz dane pomiarowe. Na mapie przedstawione są stacje pomiarowe z zaznaczeniem indeksu jakości powietrza. W Elblągu prowadzone są automatyczne cogodzinne pomiary jakości powietrza na stacji pomiarowej przy ul. Bażyńskiego 6. W systemie monitoringu określono indeks jakości powietrza odzwierciedlający poziom zmienności stężeń zanieczyszczeń, w tym PM10 umożliwiający ocenę jakości powietrza. Przedstawiony indeks klasyfikuje stan jakości powietrza dla poszczególnych zanieczyszczeń, w tym dla  poziomu PM10. Wartość PM10: 0-20 µg/m3 stan bardzo dobry, 21-60 µg/m3 dobry, 61-100 µg/m3 umiarkowany, 101-140 µg/m3 dostateczny, 141-200 µg/m3 zły, >200 µg/m3 bardzo zły. Na podstawie godzinnych pomiarów określany jest wskaźnik średniodobowy.