Budżet na rok 2017 przyjęty

Budżet na rok 2017 przyjęty

Budżet na rok 2017 przyjęty - Budżet na rok 2017 przyjęty
Podczas wczorajszej sesji Rada Miejska przyjęła przygotowany przez Prezydenta Witolda Wróblewskiego budżet miasta na rok 2017. Uchwała budżetowa przyjęta została 17 głosami za, bez głosów sprzeciwu, przy 7 głosach wstrzymujących się.
Przyszłoroczny budżet  wynosi 602.380.357zł.. Nie zakłada on zaciągania żadnych zobowiązań finansowych – ani kredytów inwestycyjnych, ani obligacji. Po raz kolejny również jest zorientowany na zmniejszenie zadłużenia miasta.


- „Przedłożony przeze mnie projekt budżetu na rok 2017  to budżet wykorzystania wszelkich możliwości służących mieszkańcom Elbląga i miastu Elbląg. Tempo pozytywnych i oczekiwanych zmian w Elblągu nie zwolni i w przyszłym roku. Rok 2017 zapowiada się dla miasta dobrze. Po raz drugi w finansach samorządu miejskiego odnotujemy znaczącą nadwyżkę operacyjną – na 2016 roku było to prawie 43 mln złotych, na rok 2017 jest to prawie 24 mln zł, które pozwolą na podjęcie bardzo  ważnych  i zgłaszanych od dawna przez elblążan zadań” – podkreślał podczas sesji Prezydent Witold Wróblewski.


Prawie 61 mln złotych przeznaczonych zostało na inwestycje. Priorytetem będą inwestycje dofinansowane ze źródeł zewnętrznych. Wśród najważniejszych są:
1.    Inwestycje oświatowe dotyczące kształcenia zawodowego i ogólnokształcącego. Złożone już zostały cztery wnioski o unijne wsparcie na tworzenie Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej, koordynującego kształcenie zawodowe pod potrzeby lokalnych przedsiębiorców oraz Elbląskiego Centrum Eksperymentu.
2.    Rozbudowa i modernizacja Szpitala Miejskiego, w tym rozpoczęcie budowy bloku operacyjnego i modernizacji  obiektów przy ul. Żeromskiego i Komeńskiego w celu podnoszenia jakości usług medycznych dla mieszkańców Elbląga i okolic.
3.     Rewitalizacja Kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej w celu zabezpieczenia potrzeb rekreacyjno – wypoczynkowych mieszkańców.
4.    Budowa trakcji tramwajowej w ul. 12 – Lutego, która połączy  północne dzielnice miasta z południowymi. Projekt uzyskał już dofinansowanie unijne w kwocie ponad 9 mln zł.
5.    Budowa Wiaduktu na Zatorze wraz z drogami dojazdowymi.

Do budżetu Prezydent wprowadził również wiele zadań, o które wnioskowali radni. Dotyczą one między innymi: zabezpieczenia wkładu własnego na realizacje projektu termomodernizacji Centrum Rehabilitacji, zabezpieczenia środków na usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych, programu szczepień dla dzieci przeciw pneumokokom, kampanii społecznej nt. wirusowego zapalenia wątroby, czy spotkań kombatanckich. Zabezpieczone zostały również środki na  dofinansowanie zakupu ambulansu, przebudowę boisk przy SP 18, odnowę części ul. Szarych Szeregów, Druskiej, Gałczyńskiego. Autopoprawką wprowadzone zostały także środki na zabezpieczenie wkładu własnego dla Muzeum oraz zwiększone środki dla Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.


Tak, jak w roku bieżącym, planowany na rok 2017 budżet  nie zakłada zaciągania żadnych zobowiązań finansowych – ani kredytów inwestycyjnych, ani obligacji. Po raz kolejny również jest zorientowany na zmniejszenie zadłużenia miasta. Na koniec 2017 roku ma ono wynieść 317 718 625 zł.


- „W ubiegłym roku z uwagi na stan finansów miasta była konieczność zmniejszenia o  5% wydatków bieżących we wszystkich instytucjach miejskich. Dzięki podjętym działaniom oszczędnościowym teraz nie było takiej konieczności. Niemniej z uwagi na fakt zmniejszenia subwencji o 21 mln zł. w niektórych pozycjach musiałem zmniejszyć środki. Pomimo tego jednak, że miałem mniej pieniędzy mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że budżet ten jest lepszy od budżetu w roku bieżącym i bardzo się z tego cieszę. Chcę również jeszcze raz podziękować wszystkim dyrektorom departamentów oraz instytucji podległych za współpracę i zrozumienie.  Mam nadzieję, że w ciągu roku uda się zwiększyć dochody – będziemy nad tym pracowali i będziemy starali się zwiększyć  środki na te zadania, które zostały zmniejszone” – zaznaczył Prezydent Witold Wróblewski. 


W głosowaniu nad przyjęciem budżetu udział brało 24 radnych. Uchwała przyjęta została 17 głosami. Nie było głosów sprzeciwu. 7 radnych wstrzymało się od głosu.

Budżet na rok 2017 przyjęty

Budżet na rok 2017 przyjęty - Budżet na rok 2017 przyjęty