Biuro ds. ZIT z dofinansowaniem

ZIT Bis Elbląg

W dniu 28 grudnia br. pomiędzy Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Gminą Miasto Elbląg reprezentującą Związek ZIT, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elblag na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1”.
Celem projektu jest umożliwienie funkcjonowania Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych usytuowanego w strukturze Urzędu Miejskiego w Elblągu, które odpowiada za obsługę administracyjną i merytoryczną Związku ZIT, w tym Komitetu Sterującego, będącego organem decyzyjnym.

Do zadań Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych należy między innymi: przygotowywanie i aktualizacja dokumentów regulujących funkcjonowanie Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego, obsługa procesu naboru i oceny wniosków o wydanie rekomendacji dla projektów składanych w ramach powierzonych zadań w zakresie działań/poddziałań dedykowanych ZIT bis Elbląg, czy monitorowanie projektów realizowanych w formule ZIT bis Elbląg.


Wartość projektu wynosi 578 987,99 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 85% tj. 492 139,79 zł. Okres realizacji projektu to 01.04.2015 r. – 31.12.2017 r.