"Koperta życia" w Elblągu


Prezydent Witold Wróblewski zainaugurował dziś kampanię społeczną „KOPERTA ŻYCIA”. Kampania skierowana jest do osób starszych, samotnych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych mieszkających w naszym mieście.

- "O możliwość uruchomienia w naszym mieście "Koperty życia" wnioskowała do mnie radna Halina Sałata. To bardzo dobry pomysł. Akcja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przyspieszenie wykonywania czynności ratunkowych prowadzonych przez zespoły ratownictwa medycznego. Przygotowaliśmy specjalne zestawy zawierające kartę informacyjną wraz z naklejką, którą należy przykleić  na lodówkę, w której zestaw będzie przechowywany. W karcie znajdują informacje dotyczące stanu zdrowia, zażywanych leków, kontaktu do bliskich oraz innych ważnych z medycznego punktu widzenia informacji. W przypadku, kiedy osoba straci przytomność, to na karcie życia mogą znajdować się informacje, które dla ratownika będą bezcenne, aby dobrze udzielić pierwszej pomocy. Dlatego zachęcam- szczególnie osoby starsze i samotne do włączenia się w kampanię i pobranie bezpłatnych zestawów” – zaznaczył Prezydent Witold Wróblewski.

Karta informacyjna umieszczana w lodówce ważna jest rok i powinna być aktualizowana na bieżąco, po każdej zaistniałej zmianie dotyczącej jej treści.

Zestawy zawierające „KOPERTĘ ŻYCIA” można nieodpłatnie odebrać  w:

- Urzędzie Miejskim w Elblągu - Referat Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Kos. Gdyńskich  42;
- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu,  ul. Winna 9;
- Uniwersytecie III Wieku i Osób Niepełnosprawnych, ul. Rzeźnicka 14 B i C.

Informacje o akcji można uzyskać w Referacie Zdrowia i Spraw Społecznych pod nr tel. 239-30-23.


Chcielibyśmy, aby informacja o „Kopercie Życia” dotarła do jak największej grupy elblążan. Dlatego też prosimy  rodziny osób starszych o zaangażowanie się  i przekazanie tej informacji swoim bliskim. Prosimy również sąsiadów i znajomych osób  zamieszkujących samotnie o poinformowanie ich o akcji lub pobranie  koperty w ich imieniu.