Kanał Elbląski

Po dwuletniej przerwie spowodowanej remontem w 2015 roku statki wróciły na wody Kanału Elbląskiego!

W okresie jesienno-zimowym nie odbywają sie rejsy turystyczne (uruchomione zostaną ponownie w sezonie 2016 r.).

Kanał Elbląski

Kanał Elbląski o długości 82 km ze względu na funkcjonujące na nim od 1860 roku urządzenia hydrotechniczne jest zaliczany do ewenementów w skali światowej.
Różnica poziomów kanału na długości 9,6 km zmienia się o ponad 100 m, które statek pokonuje przy pomocy pięciu napędzanych wodą pochylni.

Kanał ElbląskiKanał Elbląski jest unikalnym systemem wodnym łączącym kilka zachodniomazurskich jezior z Zalewem Wiślanym. Oryginalność polega na pokonywaniu 100-metrowej, prawie naturalnej występującej w tym regionie, różnicy poziomów wody przy pomocy systemu śluz i pochylni. Te ostatnie są szynowymi urządzeniami wyciągowymi napędzanymi mechanicznie siłą przepływu wody.