Okolice Elbląga

Architekci pracujący nad projektem Sand Valley inspirowali się głównie projektami pól golfowych, które powstały na początku XX wieku, a zatem najbardziej legendarnymi pola golfowymi na świecie. W rezultacie tego, gra w golfa w Sand Valley, różni się od tej na nowoczesnych polach.
Golf w Sand Valley jest innym doświadczeniem - otwarte przestrzenie, pofałdowane fairwayer, wymagające greeny i polodowcowe wydmy wkomponowane w morenowy krajobraz nadają polu wyjątkowy charakter. Tu każdy dołek jest inny, zaprojektowany tak, aby stawiać wyzwania najlepszym i cieszyć początkujących graczy.

Raczki Elbląskie położone są na terenie Żuław Wiślanych w pobliżu jeziora Drużno. Na terenie Raczek znajduje się najniższy punkt Polski - depresja 1,8 m. Miejsce to zostało oznakowane, dzięki staraniom elbląskiego oddziału PTTK. Droga na wspomnianego punktu jest łatwa gdyż leży między zachodnim brzegiem Jeziora Druzno a szosą z Elbląga w kierunku Żurawca, około 100 metrów na wschód od niej.

ŻuławyCiekawe możliwości uprawiania tu­rystyki wodnej i lądowej stwarza położenie i Elbląga w sąsiedztwie Żu­ław Wiślanych. Zaj­mują one obszar delty Wisły o powierzchni 2 tys. km2. Jednym z naj­bardziej charakterystycznych elementów krajobrazu Żu­ław jest bardzo gęsta sieć natu­ralnych i sztucznych ścieków oraz towarzyszących im wałów i grobli. Istnieje tu ponad 5 tys. km kanałów, prawie 11 tys. km rowów melioracyj­nych i blisko 600 km obwałowań. Na znacznej przestrzeni tereny te są depresyj­ne. W powiecie elbląskim, w miej­scowości Raczki Elbląskie znaj­du­je się najniższy punkt w Polsce (1,8 m poniżej poziomu morza).

Mierzeja WiślanaMierzeja Wiślana to wąski skrawek lądu między Bałtykiem a Zalewem Wiślanym. Szerokość Mierzei waha się w granicach od 300 m po stronie rosyjskiej do 2,5 km po stronie polskiej (w rejonie Stegny). Polska część Mierzei Wiślanej (dłu­gość 50 km) to piaszczysty wał wydmowy, ciągnący się od okolic Gdańska do granicy z Obwodem Kaliningradzkim. W części zachodniej przylega do Żu­ław Wiślanych i w trzech miejscach jest przerwana przez dawne i obecne ujście Wisły (Martwa Wisła, Śmiała Wisła i Przekop Wisły).

KadynyNazwa tej miejscowości wywodzi się od imienia pruskiej księżniczki Kadyny, założycielki tej miejscowości. Na uwagę zasługuje zabytkowy, barokowy pałac, który na początku stanowił własność cesarza Wilhelma II. W pobliżu pałacu znajduje się stadnina koni. W byłych budynkach gospodarczych dóbr ma swoją siedzibę hotel. Ciekawym okazem przyrody jest liczący około 1000 lat Dąb Bażyńskiego o obwodzie 9,90 m i ok. 25 m wysokości. W odległości około 2,5 km od Kadyn znajduje się klasztor Franciszkanów w odbudowie. Zespół klasztorny wzniesiony został w latach 1682-1683. W przeszłości w Kasynach w manufakturze majoliki produkowano różne wyroby ceramiczne, m.in. kafle.