Zalew Wiślany

Elbląg – Jagodna – Kamienica. - Nadbrzeże – Suchacz – Kadyny – Łęcze – Próchnik – Elbląg.

Elbląg -  Nadbrzeże - Pomnik na miejscu filii podobozu Stutthof Hopehill (zapoznanie uczestników z historią podobozu i ludzi w nim więzionych przez hitlerowców) - Suchacz pomnik (zapoznanie uczestników z historia bitwy morskiej z krzyżakami na wodach Zalewu Wiślanego) - Kadyny (zwiedzanie stadniny koni, pałacu i parku przypałacowego) - spacer na wzgórze klasztorne - spotkanie z franciszkaninami - zwiedzanie klasztoru i kościoła - spotkanie przy ognisku - gawęda na temat historii Kadyn, historii klasztoru i jego odbudowy (ok. 0,5 km) - zwiedzanie wytwórni ceramiki. Przejazd do miejscowości Łęcze. Konynuacja opowieści o Prusach - wskazanie świętego miejsca Prusów. Omówienie historii powstania kościoła w Łęczach i roli. Kompanii Wschodniej z XVIw. Wskazanie jedenego z nielicznych już domów podcieniowych i omówienie stylu zabudowy wiejskiej. W drodze powrotnej omówienie typów wiatraków przy wskazaniu ruin wiatraka holenderskiego. Próchnik - zwiedzanie zespołu chat podcieniowych oraz zwiedzanie kościoła. Powrót do Elbląga.


Długość trasy wycieczki - ok. 60 km

Czas trwania - ok. 9 godz. (od 8:00 do 17:00)


Opracowanie: Jan Klatt