Plan oprowadzania wycieczek po Elblągu

Punkt zbiórki wycieczek - fontanna przy placu Słowiańskim.

Punkt przy skrzyżowaniu ulic Giermków i Rycerskiej.
Dom Munzerza
Dom z 1598r. – przykład renesansu niderladzkiego.
Dom przy siedzibie biskupa.
Punkt przy bibliotece.
Punkt przy słodowni.
Punkt na dziedzińcu muzeum.
Punkt przy stelli mennonickiej.
Nad rzeką Elbląg, naprzeciw katedry.
Przy wejściu głównym do katedry.
Przy wejściu do katedry.
Przy ścianie wschodniej przy katedrze.
Przy południowym wejściu do katedry.
Dom Bractwa św. Jerzego.
Ulica Garbary.
Przy kościele dominikańskim.
Na dziedzińcu kościoła dominikanów.
Przy Bramie Targowej.
Przy zakładach Schichaua.
Przy I LO im. J. Słowackiego.
Ul. Garbary.
Dąb naprzeciw poczty.


Opracował : Jan Klatt