Sport i Rekreacja

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Hala Sportowo Widowiskowa

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka 

Sportowy Elbląg