Czwartki Lekkoatletyczne

Czwartki Lekkoatletyczne

Czwartki Lekkoatletyczne - Czwartki Lekkoatletyczne

Nazwa „Czwartków Lekkoatletycznych” nawiązuje do słynnych obiadów czwartkowych króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Tym, czym dla artystów stały się obiady czwartkowe, tym dla dzieci mają być sportowe spotkania nazwane „Czwartki Lekkoatletyczne”. Mają one pomagać w rozwoju, zaszczepiać zasady „fair play”, a także przeciwdziałać następującym zagrożeniom: palenie papierosów, spożywanie alkoholu, narkomania, zdemoralizowanie i siedzący trybu życia.

Krótka historia Czwartków Lekkoatletycznych.
W latach 60-tych ubiegłego stulecia Czwartki Lekkoatletyczne były masową imprezą dla dzieci i młodzieży, na której odkryto talenty takich późniejszych mistrzów sportu jak: Irena Szewińska, Władysław Komar, Jacek Wszoła, Marian Woronin.
Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” wspólnie z Fundacją Polskiej Atletyki reaktywowało tę imprezę
w 1995 r. Pierwszych 14 finałów ogólnopolskich zorganizowano w Warszawie. Obecnie gospodarzem imprezy jest Łódź. Od 1996 r. do dziś dzień nagrodą dla finalistów jest wyjazd do Eurodisneylandu
w  Paryżu.
W sezonie 2015/2016 w całej Polsce zawody zorganizowało około 100 ośrodków, w tym sześć w naszym województwie: Iława, Nidzica, Morąg, Olsztyn, Pasłęk oraz Lidzbark Warmiński.
 
Od bieżącego roku Elbląg też chce dać szansę młodym sportowcom na odkrywanie talentów i spędzanie czasu w formie aktywności fizycznej.
 
ORGANIZATOR
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Elblągu; tel. 55 625 84 22, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Sekcja lekkiej atletyki MKS „Truso” Elbląg; tel. 606 466 929 (trener Jacek Licznerski).
- Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży”; 01-464 Warszawa, ul. Siedlarska 12 (strona www.czwartki.pl).

CEL I ZADANIA IMPREZY
- promocja miasta Elbląga w mediach oraz podczas Finału Ogólnopolskiego w Łodzi,
- upowszechnianie lekkiej atletyki w środowisku lokalnym,
- selekcja dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionych sportowo pod kątem naboru do sekcji lekkoatletycznej,
- przygotowanie uczestników do zawodów organizowanych przez: MOS, WM SZS, WM ZLA, PZLA i innych
- promowanie systematycznej pracy prowadzącej do osiągnięcia wartościowych rezultatów sportowych,
- podnoszenie na wyższy poziom cech motorycznych i umiejętności przydatnych do uprawiania innych
  dyscyplin sportowych w przyszłości,
- przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym: nikotynizmowi, alkoholizmowi i narkomanii,
- kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia, pomaganie w utrzymaniu dobrej kondycji psychofizycznej.

 
MIEJSCE I TERMINY ZAWODÓW
Zawody zostaną rozegrane w Elblągu na boisku lekkoatletycznym MOS przy ul. Saperów 14 w podanych terminach:
        22 września 2016 r.        czwartek    godz. 16.30,
        29 września 2016 r.        czwartek    godz. 16.30,
        06 października 2016 r.    czwartek    godz. 16.30,
        20 kwietnia 2017 r.        czwartek    godz. 16.30,
        27 kwietnia 2017 r.        czwartek    godz. 16.30,
        11 maja 2017 r.        czwartek    godz. 16.30,
        18 maja 2017 r.        czwartek    godz. 16.30,
        25 maja 2017 r.        czwartek      godz. 16.30,
        01 czerwca 2017 r.        czwartek    godz. 16.30  Finał Miejski.

PROGRAM ZAWODÓW
Dziewczęta    - 60 m, 300 m, 600 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłką palantową,
Chłopcy    - 60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłką palantową.
UCZESTNICTWO
            I grupa        - rocznik 2004,
            II grupa    - rocznik 2005,
            III grupa    - rocznik 2006 i młodsi.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
- Dopuszczenie do zawodów nastąpi na podstawie wypełnionej „karty startowej” (załącznik 1).
- Zawodnik podczas jednego „Czwartku” ma prawo startu w dwóch konkurencjach (jednej biegowej
  i jednej technicznej).
- W konkurencjach technicznych (skok w dal, rzut p. palantową) zawodnicy mają prawo do trzech prób.
- Początkowe wysokości w skoku wzwyż: dziewczęta – 90 cm, chłopcy – 100 cm.
- W skoku w dal obowiązuje odbicie ze strefy (1 m),
- Wszystkie biegi zostaną rozegrane w seriach na czas.
- Nie obowiązuje przepis o pierwszym falstarcie (dyskwalifikacja).
- Konkurencje odbywać się będą według przepisów PZLA.

PUNKTACJA
- Uzyskane przez zawodników wyniki przeliczane są według tabel punktowych oddzielnie dla każdej grupy
  wiekowej (tabele punktowe dostępne na stronie internetowej: www.czwartki.pl/czwartki/tabele.htm).
- O kolejności uczestników w „Czwartkach Lekkoatletycznych”  zadecyduje suma punktów zdobytych
  w pięciu (spośród wszystkich) najlepszych startów w tej imprezie (w biegach na 600 i 1000 m w trzech)
  oraz w Finale Miejskim.
- Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest udział w Finale Miejskim (Elbląg, 01 czerwca 2017 r.).
- Jeżeli zawodnik jest sklasyfikowany w pierwszej trójce w więcej niż jednej konkurencji, to przysługuje mu
  prawo wyboru konkurencji, w której wystartuje w Finale Ogólnopolskim, jednak nie może to być konku-
  rencja, w której nie wystartował w Finale Miejskim.
- Jeżeli zawodnik zrezygnuje ze startu w Finale Ogólnopolskim w danej konkurencji, to prawo udziału
  przechodzi na kolejnego sklasyfikowanego zawodnika, pod warunkiem udziału w Finale Miejskim w tej
  konkurencji.
- Najlepsi zawodnicy „I Elbląskich Czwartków Lekkoatletycznych” mają prawo uczestniczyć w Finale
  Ogólnopolskim w Łodzi, który odbędzie się w czerwcu 2017 r.

SPRAWY FINANSOWE
- Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
- Koszty uczestnictwa w zawodach pokrywają szkoły, organizacje zgłaszające lub rodzice.

ZGŁOSZENIA
- W dniu imprezy przed zawodami.
- Zgoda rodzica lub prawnego opiekuna na udział w zawodach.
- Czytelnie wypełnione zgłoszenie do konkurencji – kartka startowa.
wszystkie druki dostępne przed imprezom.

NAGRODY
- Za trzy pierwsze miejsca w danej konkurencji i kategorii wiekowej zawodnicy otrzymują medale oraz
  upominki rzeczowe (według możliwości finansowych organizatorów); wszyscy uczestnicy otrzymują
  okolicznościowe dyplomy.
- Wyróżniające się szkoły, organizacje (UKS-y, kluby i stowarzyszenia), a także nauczycieli i trenerów
  organizator uhonoruje nagrodami specjalnymi (niespodzianka).

SPRAWY RÓŻNE

- Organizatorzy zawodów nie odpowiadają za rzeczy zaginione na terenie boiska lekkoatletycznego.
- Opiekunowie szkół i organizacji, a także rodzice zawodników biorących udział w zawodach biorą
  odpowiedzialność za zachowanie i dyscyplinę swoich dzieci i młodzieży oraz za stan zdrowotny
  podopiecznych (brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach sportowych) (załącznik 3 lub 2).
- Do dyspozycji uczestników są szatnie i toalety; za stan pomieszczeń odpowiadają korzystający.
  W szatni nie pozostawiamy rzeczy osobistych! Traktujemy je jako przebieralnie.
- Program minutowy zostanie przedstawiony podczas pierwszych zawodów i na bieżąco uaktualniany.
- Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas zawodów.
- Uczestników obowiązuje obuwie i stroje sportowe (można startować w kolcach).
- Wszelkie sprawy sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygać będzie sędzia główny zawodów
  i organizatorzy.
- Organizatorzy zastrzegają sobie zmiany w regulaminie mając na celu dobro i bezpieczeństwo
  uczestników oraz sprawny przebieg zawodów.

WYNIKI
Prezentowane będą na stronach internetowych: www.mostruso.pl, www.czwartki.pl

Zachęcamy do udziału w zawodach dzieci i młodzież z Elbląga i okolic.

ORGANIZATORZY