XV Grand Prix Elbląga w Biegach Przełajowych

XV GRAND PRIX ELBLĄGA W BIEGACH PRZEŁAJOWYC

XV GRAND PRIX ELBLĄGA W BIEGACH PRZEŁAJOWYC - XV GRAND PRIX ELBLĄGA W BIEGACH PRZEŁAJOWYC
Międzyszkolny Klub Sportowy „TRUSO” w Elblągu zaprasza na XV Grand Prix Elbląga w Biegach Przełajowych.


REGULAMIN IMPREZY

Organizator: Międzyszkolny Klub Sportowy „TRUSO” w Elblągu
 
Terminy:    

    17.04.2016 (niedziela)    500m ; 2 000m ; 5 000m
    22.05.2016 (niedziela)    500m ; 2 000m ; 5 000m
    12.06.2016 (niedziela)    500m ; 2 000m ; 5 000m
    18.09.2016 (niedziela)    500m ; 2 000m ; 5 000m
    09.10.2016 (niedziela)    500m ; 2 000m ; 5 000m
    
 
Miejsce:    Park Leśny Bażantarnia, okolice wiaty MARGITKA, start do pierwszego biegu o godz. 11:00
 
Uczestnicy:    Impreza skierowana do wszystkich mieszkańców Elbląga i okolic
 
Zasady uczestnictwa: udział w zawodach może brać każdy, kto okaże aktualne badanie lekarskie lub podpisze oświadczenie, że biegnie na własną odpowiedzialność oświadczenia dostępne w dniu imprezy. Od dzieci i młodzieży do lat 18 wymagana zgoda rodziców lub opiekunów oświadczenia dostępne w dniu imprezy.
 
Dystanse:    

    500 m     – dzieci do 10 roku życia
    2000 m     – kategorie wiekowe 11+
    5 000 m    – kategorie wiekowe 16+
 
Kategorie:    

    K0   /   M0   *          – 2009        < 7  lat
    K1   /   M1   * 2008 – 2006        8   – 10 lat
    K2   /   M2   * 2005 – 2001        11 – 15 lat
    K3   /   M3   * 2000 – 1997        16 – 19 lat
    K4   /   M4   * 1996 – 1981        20 – 35 lat
    K5   /   M5   * 1980 – 1967        36 – 49 lat
    K6   /   M6   * 1966 –               50 >
 
 
Punktacja za poszczególne biegi w kategorii wiekowej:
 
Za zajęcie pierwszego miejsca w danej kategorii wiekowej przyznawane będą punkty wg/ klucza.
 
1 miejsce     21 pkt,     
2 miejsce    18 pkt,     
3 miejsce    15 pkt,    
4 miejsce    13 pkt,        
5 miejsce    10 pkt,        
6 miejsce    8 pkt,        
7 miejsce    6 pkt,        
8 miejsce    4 pkt,            
9 miejsce    3 pkt,            
10 miejsce    2 pkt,            
11 miejsce    1 pkt,            
12 miejsce    1 pkt,            
itd…    
 
Klasyfikacja:
O klasyfikacji końcowej, w poszczególnych kategoriach wiekowych, na poszczególnych dystansach, decyduje suma zdobytych punktów podczas trwania całej edycji biegu.
Gdy dwóch lub więcej startujących uzyska taką samą ilość punktów, o pierwszeństwie zdecyduje: większa ilość odbytych startów. Gdy ilość odbytych startów będzie identyczna, o kolejności zdecyduje wcześniejszy start. Jeżeli pierwszy start odbył się w tym samym terminie, wyżej sklasyfikowany zostanie ten zawodnik, który uzyska w pierwszym biegu, większą ilość punktów niż przeciwnik.
Październikowy bieg jest podsumowaniem całego cyklu i nie wchodzi do ogólnej punktacji.
 
Nagrody:    
Po każdej imprezie (w miarę możliwości finansowych) losowanie nagród rzeczowych pomiędzy wszystkimi startującymi.
    
Na zakończenie edycji (październik) za I-III miejsce w kategoriach, na poszczególnych dystansach – medale (warunkiem sklasyfikowania jest udział w min. trzech punktowanych startach).
    
Nagrody główne, niespodzianki rozlosowane zostaną pomiędzy uczestnikami, którzy będą mieli zaliczone min. 3 starty + udział w ostatnim biegu (nie zaliczanym do punktacji).
    
 
 Finansowanie:
 
Od uczestników nie pobiera się opłaty startowej.
Uwagi:    
Opieka medyczna zapewniona przez organizatora. Obsługa sędziowska zapewniona przez organizatora.
Informacje o imprezie, na bieżąco w elbląskich mediach i na stronie www.mostruso.pl.
O sprawach nieujętych regulaminem decyduje organizator imprezy.
 
 
 
ORGANIZATOR