Biegi przełajowe od kwietnia do września

biegi
Międzyszkolny Klub Sportowy „TRUSO” w Elblągu zaprasza na XIV GRAND PRIX ELBLĄGA W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH. Terminy 5 biegów:
19.04.2015 (niedziela)    500m ; 2 000m ; 5 000m
17.05.2015 (niedziela)    500m ; 2 000m ; 5 000m
21.06.2015 (niedziela)    500m ; 2 000m ; 5 000m
30.08.2015 (niedziela)    500m ; 2 000m ; 5 000m
20.09.2015 (niedziela)    500m ; 2 000m ; 5 000m

Miejsce: Park Leśny Bażantarnia, okolice wiaty MARGITKA, start do pierwszego biegu o godz. 11:00

Uczestnicy: Impreza skierowana do wszystkich mieszkańców Elbląga i okolic

Zasady uczestnictwa: udział w zawodach może brać każdy, kto okaże aktualne badanie lekarskie lub podpisze oświadczenie, że biegnie na własną odpowiedzialność oświadczenia dostępne w dniu imprezy. Od dzieci i młodzieży do lat 18 wymagana zgoda rodziców lub opiekunów oświadczenia dostępne w dniu imprezy.

Dystanse:
500 m - dzieci do 10 roku życia
2000 m - kategorie wiekowe 11+
5 000 m - kategorie wiekowe 16+

Kategorie:    K0   /   M0   *
– 2008        < 7  lat
K1   /   M1   * 2007 – 2005        8   – 10 lat
K2   /   M2   * 2004 – 2000         11 – 15 lat
K3   /   M3   * 1999 – 1996        16 – 19 lat
K4   /   M4   * 1995 – 1980        20 – 35 lat
K5   /   M5   * 1979 – 1966        36 – 49 lat
K6   /   M6   * 1965 –         50 >


Punktacja za poszczególne biegi w kategorii wiekowej: Za zajęcie pierwszego miejsca w danej kategorii wiekowej przyznawane będą punkty wg/ klucza.

1 miejsce     21 pkt,     
2 miejsce    18 pkt,     
3 miejsce    15 pkt,    
4 miejsce    13 pkt,        
5 miejsce    10 pkt,        
6 miejsce    8 pkt,        
7 miejsce    6 pkt,        
8 miejsce    4 pkt,            
9 miejsce    3 pkt,            
10 miejsce    2 pkt,            
11 miejsce    1 pkt,            
12 miejsce    1 pkt,            
itd…    

Klasyfikacja:
O klasyfikacji końcowej, w poszczególnych kategoriach wiekowych, na poszczególnych dystansach, decyduje suma zdobytych punktów podczas trwania całej edycji biegu. Gdy dwóch lub więcej startujących uzyska taką samą ilość punktów, o pierwszeństwie zdecyduje: większa ilość odbytych startów. Gdy ilość odbytych startów będzie identyczna, o kolejności zdecyduje wcześniejszy start. Jeżeli pierwszy start odbył się w tym samym terminie, wyżej sklasyfikowany zostanie ten zawodnik, który uzyska w pierwszym biegu, większą ilość punktów niż przeciwnik.
Wrześniowy bieg jest podsumowaniem całego cyklu i nie wchodzi do ogólnej punktacji.

Nagrody:
Po każdej imprezie (w miarę możliwości finansowych) losowanie nagród rzeczowych pomiędzy wszystkimi startującymi.

Na zakończenie edycji (wrzesień) za I-III miejsce w kategoriach, na poszczególnych dystansach – medale lub dyplomy (warunkiem sklasyfikowania jest udział w min. trzech punktowanych startach).

Nagrody główne, niespodzianki rozlosowane zostaną pomiędzy uczestnikami, którzy będą mieli zaliczone min. 3 starty + udział w ostatnim biegu (nie zaliczanym do punktacji).

Finansowanie:
Od uczestników nie pobiera się opłaty startowej.

Uwagi:
- Opieka medyczna zapewniona przez organizatora.
- Obsługa sędziowska zapewniona przez organizatora.
- Informacje o imprezie, na bieżąco w elbląskich mediach i na stronie www.mostruso.pl.

O sprawach nieujętych regulaminem decyduje organizator imprezy.

ORGANIZATOR