Pierwsze kroki na łyżwach...

lodowisko
Od 13 października br. Gmina Miasto Elbląg realizuje projekt pn. „Powszechna nauka jazdy na łyżwach dla uczniów szkół podstawowych”. Projekt ten polega na prowadzeniu powszechnej edukacji jazdy na łyżwach dla ponad 1300. uczniów elbląskich szkół podstawowych.

Celami projektu są: zapewnienie wszechstronnego rozwoju osobowego każdego dziecka; zapewnienie dzieciom ciekawych zajęć rekreacyjnych i edukacyjnych; zdobycie umiejętności jazdy na łyżwach oraz nowych sprawności fizycznych; promowanie zdrowia poprzez wyrabianie zdrowotnych przyzwyczajeń oraz znajomości zdrowego stylu życia; umożliwienie uczniom nabywania wiedzy i umiejętności oraz zainteresowane ich trwałą potrzebą systematycznej aktywności fizycznej.

Projekt w swej ofercie zakłada systematyczność zajęć oraz ich powszechność a nauka prowadzona jest poza obowiązującymi lekcjami wychowania fizycznego. Nauka jazdy na łyżwach odbywa się w Hali Sportowej ze sztucznym lodowiskiem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki pozyskanym środkom w kwocie 33 tys. zł z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zadanie realizowane będzie realizowane do końca bieżącego roku, a przewidywane rezultaty zadania to: zdobycie przez wszystkich uczestników umiejętności samodzielnej jazdy na łyżwach oraz wyłonienie talentów wśród uczestników zajęć w celu ich dalszego kierunkowego rozwoju w sekcjach łyżwiarskich.

lodowisko
lodowisko