Komunikat dotyczący obiektów sportowych

Rada Ministrów opublikowała rozporządzenie, które ponownie wprowadza w naszym województwie restrykcyjne obostrzenia. Nowe wytyczne, które dotyczą m.in. sportu i rekreacji, mają obowiązywać od 27 lutego do 14 marca.

Ponownie z basenów mogą korzystać jedynie członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych.

Z pozostałych obiektów sportowych, oprócz członków kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej, mogą korzystać sportowcy zawodowi, zawodnicy uprawiający sport w ramach lig zawodowych oraz dzieci i młodzież uczestniczący we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Oznacza to, że w województwie warmińsko-mazurskim wszystkie obiekty sportowe (zewnętrzne i wewnętrzne) nie mogą być udostępniane klientom indywidualnym.

Tekst i fot. MOSiR