Lekkoatletyczny Mityng Wakacyjny

Lekkoatletyczny Mityng Wakacyjny

Lekkoatletyczny Mityng Wakacyjny - Lekkoatletyczny Mityng Wakacyjny

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy zaprasza na Lekkoatletyczny Mityng Wakacyjny, który odbędzie się  28 sierpnia br. na stadionie MOS przy ul. Saperów.

Lekkoatletyczny Mityng Wakacyjny

Termin, miejsce: 28.08.2020 godz. 10:30 – Stadion MOS ul. Saperów

Organizator: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Elblągu

Zgłoszenia: na miejscu zawodów

Program dla zawodników w wieku od 10 roku do 100 +
Kobiety:
60m, 300m, 600m, skok w dal, skok wzwyż, piłka pal., kula,
Mężczyźni:
60m, 300m, 1000m, skok w dal, skok wzwyż, piłka pal., kula, ciężarek 9kg

Nagrody: pamiątkowy dyplom za udział

Sprawy organizacyjne:
•    w związku z sytuacją epidemiczną organizator nie będzie zapewniał szatni,
•    wszystkich uczestników obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zachowanie bezpiecznego dystansu w trakcie rozgrzewki oraz przygotowania do startu i opuszczania stadionu,
•    zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia wszystkie osoby przebywające na obiekcie muszą mieć zakryte usta oraz nos, wymóg nie dotyczy zawodników, którzy w danej chwili biorą udział w swoich konkurencjach,
•    osobami upoważnionymi do wejścia na obiekt sportowy są: obsługa sędziowska, obsługa zawodów oraz zawodnicy rozgrywanych konkurencji (w przypadku niezastosowania się do wytycznych zawody będą przerwane),

Zawodnik, przystępując do startu w zawodach oświadcza, ze:
•    zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
•    zapoznał się z informacją organizacyjną i techniczną i zobowiązuje się do jej przestrzegania. Nieprzestrzeganie ujętych w informacji organizacyjnej i technicznej zasad może skutkować wykluczeniem zawodnika ze startu w zawodach,
•    jest zdrowy i w dniu udziału w zawodach nie ma znamion infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
•    nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed udziałem w zawodach,
•    został zapoznany oraz jest świadom obowiązku stosowania się do wytycznych uczestnictwa w zawodach sportowych czasie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego wirusa COVID-19 (zachowanie dystansu, częste mycie rąk, zasłanianie łokciem twarzy podczas kichania itp.).

Organizacja zawodów odbywać się będzie zgodnie z bieżącymi Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Interpretacja regulaminu należy do organizatorów, kwestie sporne rozstrzyga organizator.


ORGANIZATOR MOS