III Elbląskie Czwartki Lekkoatletyczne

la

la - la

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Elblągu zaprasza na III Elbląskie Czwartki Lekkoatletyczne.

MIEJSCE - Boisko lekkoatletyczne MOS (ul. Saperów 14G)
ORGANIZATOR - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Elblągu,
MKS „Truso” - sekcja lekkoatletyczna
 
TERMINY: 
25 kwietnia 2019 r. godz. 16.30
09 maja 2019 r. godz. 16.30
16 maja 2019 r. godz. 16.30
23 maja 2019 r. godz. 16.30
30 maja 2019 r. godz. 16.30
06 czerwca 2019 r. godz. 16.30  FINAŁ  

PROGRAM  ZAWODÓW:
Dziewczęta - 60 m, 300 m, 600 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłką palantową
Chłopcy - 60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłką palantową
 
KATEGORIE  WIEKOWE:
Konkurencje rozgrywane są oddzielnie dla chłopców i dziewcząt w trzech kategoriach:

klasy I – IV (rocznik 2008 i młodsi)
klasy V (rocznik 2007)
klasy VI (rocznik 2006)
 
Wyciąg z regulaminu zawodów:
Do udziału w zawodach niezbędna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna. Każdy zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach (jednej biegowej i jednej technicznej). Uzyskane przez zawodników wyniki przelicza się według tabel punktowych oddzielnych dla każdej grupy wiekowej. Zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w każdej konkurencji i w każdej kategorii wiekowej w punktacji grand prix mają prawo startu w finale ogólnopolskim „Czwartków Lekkoatletycznych”, który odbędzie się w czerwcu 2019 r. w Łodzi. Prawo startu w finale ogólnopolskim uzyskują zwodnicy, którzy uczestniczyli przynajmniej w pięciu zawodach i w finale miejskim!
 
ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH!
Dyrektor MOS Stanisław Szczepański

Polecamy strony internetowe: www.czwartki.pl   www.mostruso.pl/elblaskie-czwartki-lekkoatletyczne
 
Szczegółowe informacje – Jacek Licznerski (tel. 606 466 929)